Modernt hållbarhetsarbete är kunskapsbaserat

Hållbarhetsarbetet är komplext och mångdimensionellt. Förväntningarna från våra kunder och olika intressenter har både höjts och förtydligats de senaste fem åren och kunskapen och medvetenheten i breda lager i företaget har samtidigt ökat.

Denna positiva utveckling har förändrat förutsättningarna och förväntningarna på hur vi arbetar – i vårt fall enligt principerna affärsnära och expertnära. Vi vill att de som möter kunderna och andra intressenters förväntningar ska ha ansvar för att hantera dem. Och vi vill att de som är experter inom ett område ska arbeta med det.

För att säkerställa detta tog NCC för ett tag sedan beslutet att hållbarhetsarbetet ska vara ett ansvar för hela verksamheten och ligga så nära kunderna och intressenterna som möjligt så att vi kan fokusera våra ansträngningar för att möta deras krav och förväntningar.

Bland flera förändringar så har till exempel våra fem olika affärsområden, varav fyra finns representerade i Sverige, nu ansvaret att driva detta arbete under ledning av varsin hållbarhetschef samt en mängd olika specialister. Med denna förändring har vi även velat stärka expertfunktionernas roller för att ta fullt ansvar för respektive område. Arbetet koordineras gemensamt tillsammans med flera roller inom koncerngemensamma funktioner som till exempel hållbarhetsrapportering och kommunikation.

På NCC tror vi på kunskapens kraft och är stolta över att kunna möta höga förväntningar från såväl kunder som andra intressenter. Men vi är också övertygade om att verksamheten måste utvecklas hela tiden. Vi har möjligheten att tillsammans utveckla långsiktigt robusta städer och samhällen. Genom kostnadseffektiva, hållbara lösningar med god standard kan vi till exempel öka takten för att skapa efterfrågad infrastruktur så som spårbunden trafik, vattenledningar och vägar, bygga och utveckla bostäder, sjukhus, vårdboenden och kontor samtidigt som vi har fokus på att minska klimatpåverkan.

Vi är oerhört stolta över vårt hållbarhetsarbete och över de framsteg vi har gjort inte minst de senaste åren och vi har den största respekt för de utmaningar vi står för och är ödmjuka inför detta. Men det hindrar oss inte från att ha modet att förändra vårt arbetssätt för att möta nya krav.

Marie Berglund, hållbarhetschef NCC Industry
Madeleine Nobs, hållbarhetschef NCC Building Sweden
Martin Sandén, hållbarhetschef NCC Property Development
Thomas Widehag, hållbarhetschef NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.