Miljö och klimat i fokus när nya häktet i Kristianstad byggs

Det nya häktet som NCC bygger i samverkan med Intea i Kristianstad byggs enligt hållbarhetscertifieringen BREEAM, med ambition att nå nivån Excellent. Andreas är KM-ledare och den som håller koll på att allt byggs enligt certifieringens ”spelregler”. Allt räknas och dokumenteras vilket medför att en stor medvetenhet kring miljö och klimat växt fram under arbetets gång.

Det nya häktet som NCC bygger i samverkan med Intea i Kristianstad byggs enligt hållbarhetscertifieringen BREEAM, med ambition att nå nivån Excellent. Andreas är KM-ledare och den som håller koll på att allt byggs enligt certifieringens ”spelregler”. Allt räknas och dokumenteras vilket medför att en stor medvetenhet kring miljö och klimat växt fram under arbetets gång.

Jag heter Andreas och jag jobbar med kvalitet- och miljöfrågor på häktet i Kristianstad, som vi bygger i samverkan med Intea och Kriminalvården.

En stor del av min tid går åt till att administrera BREEAM, en hållbarhetscertifiering där projektets målsättning är att nå nivån Excellent. Det är en ny och spännande utmaning för mig då jag inte tidigare arbetat med BREEAM. Jag har dock tillgång till bra stöd såväl inom NCC som från Solenco, som är miljösamordnare i projektet. Vi hjälps bra åt i projektet och alla från projektledning till yrkesmedarbetare förstår hur viktigt certifieringsarbetet är.

Systematiskt arbete för minskad klimatpåverkan

Förutom BREEAM ansvarar jag för arbetsplatsintroduktion och sekretessavtal för alla som arbetar och besöker projekt häktet, hittills fler än 1 000. Som ett av de första projekten inom NCC har vi infört digital introduktion som ska göras innan man kommer till arbetsplatsen. Det underlättar arbetet mycket och säkerställer att alla får samma information. Dessutom sparar det tid, speciellt på ett så stort projekt som häktet. I mitt arbete ingår även att vara med och samordna allt som rör etablering, skyltning med mera.

BREEAM-certifiering är vanlig på större projekt och innebär ett systematiskt arbetssätt avseende miljö och hållbarhet genom hela projektet. Då man redan under projekteringen, ”design stage”, bestämmer vilken poängnivå man vill nå blir det något av ”spelregler” för projektet. Allt räknas och dokumenteras vilket medför att en stor medvetenhet kring miljö och klimat växer fram under arbetets gång.

Mycket är självklarheter men det blir tydligt och strukturerat med BREEAM-certifieringen. På häktet har vi till exempel en avfallsplan inklusive mål, där ett av målen är att andel brännbart, blandat och deponi endast får vara max 20 procent av den totala avfallsmängden. Detta följs upp månadsvis och redovisas så att man styr rätt mot det satta målet. Alla materialtransporter till arbetsplatsen loggas avseende sträcka, bränsleförbrukning samt koldioxidutsläpp. Detta gäller även maskinerna på arbetsplatsen, till exempel kranar och teleskoplastare, men då endast bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Ordning och reda i projektet

Alla produkter (enligt ”BSAB-listan”) som byggs in i byggnaden ska vara godkända enligt ”Sunda hus”, där bedömningen A och B är kravställt i projektet. Allt virke som används på arbetsplatsen ska antingen vara PEFC/FSC-märkt eller ha dokumentation som visar på att det är lagligt avverkat. Detta innefattar även temporärt virke, ställningsmaterial, formmaterial och så vidare.

I samband med att man lägger in de kemiska produkterna i ”Sunda Hus” uppdaterar man även kemikalieförteckningen i ”iChemistry”, ett system som underlättar arbetet med att hålla koll på kemiska produkter i projektet. Väldigt enkelt och bra!

För att säkerställa att dessa krav följs hålls startmöte med underentreprenörer där vi informerar om kraven från BREEAM och projektet, samt kontrollerar materialet enligt ”Sunda Hus”. Väl på arbetsplatsen utförs kontinuerligt kontroller så att vi endast använder godkända produkter, att vi har ordning och reda och att vi följer våra övriga direktiv enligt BREEAM. Detta dokumenteras månadsvis i en rapport, där bilder på material, pågående moment, följesedlar, avfallsstatistik samt egenkontroller redovisas. Rapporten skickas till projektets BREEAM-AP (miljösamordnare) för att sedan användas som bevis för certifieringen.

Bra utvecklingsmöjligheter

Jag har inte tidigare arbetat med BREEAM och inte heller med liknande arbetsuppgifter på det här sättet, men jag visade intresse för att jobba med dessa frågor på häktet. Tidigare har jag jobbat som platschef och arbetsledare samt dessförinnan tio år som snickare. Sedan en tid tillbaka titulerar jag mig KM-ledare på avdelning Sydväst. Framöver kommer jag stötta projekten inom avdelningen i frågor som rör kvalitet och miljö, först på deltid och när häktet är klart 2024 på heltid. Utvecklingsvägarna och möjlighet att prova nya saker är något jag verkligen gillar med ett stort företag som NCC.

Min nya roll är utvecklande och mer flexibel, vilket jag uppskattar, inte minst som småbarnsförälder. Mitt arbetsområde sträcker sig från Ystad där jag bor, ända upp till Falkenberg. Mycket arbete kan dock utföras vid enbart ett fåtal besök samt på distans från NCC:s Ystadkontor. Som KM-ledare tror jag det är bra att ha en bakgrund från produktion, även om jag såklart behöver lära mig mer om kvalitet, miljö och klimat.

Alla som arbetar i projektet är väl insatta i BREEAM-arbetet och förstår hur viktigt certifieringsarbetet är. På bilden syns några av yrkesmedarbetarna som bygger häktet.

Om BREEAM-SE

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden, t ex energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Källa: Sweden Green Building Council (SGBC)

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Stefan Öijerholm

  11 augusti, 2023 17:13

  Hej Andreas,
  har du tittat på Stommar från Masonite Beams?
  I en studie som IVL genomförde så lämna Masonite Beams byggsystem, lägst klimatavtryck av samtliga jämförda byggsystem…
  /Stefan