”Jag ser dagligen att vi utvecklas och blir bättre på hållbarhet”

Mitt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor på jobbet underlättas förstås av att det är ett ämne som är viktigt för mig även privat. Som KM-ingenjör ser jag dagligen goda exempel i våra byggprojekt. Att få stödja, inspirera och arbeta med ständiga förbättringar är uppgifter jag trivs väldigt bra med.

Mitt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor på jobbet underlättas förstås av att det är ett ämne som är viktigt för mig även privat. Som KM-ingenjör ser jag dagligen goda exempel i våra byggprojekt. Att få stödja, inspirera och arbeta med ständiga förbättringar är uppgifter jag trivs väldigt bra med.

Vid snart 50-års ålder har jag har en lång bakgrund i byggbranschen i olika roller. Min karriär började i Borlänge som snickare och fortsatte i Örebro efter en flytt. Rollen som KM-ingenjör har jag haft sedan 2019. Byggbranschens miljöpåverkan är stor och att få vara med och bidra till omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle och vara ett stöd för våra byggprojekt i Örebro och Värmland trivs jag bra med.

Jobbar med ständiga förbättringar

Varje projekt är unikt och det är vår uppgift som byggare att hitta de bästa möjliga lösningarna. Hur kan vi bli ännu vassare på att sortera byggavfall, arbeta med återbruk och samordna leveranser i större omfattning? Kan vi planera produktionen bättre med utgångspunkt från våra årstider? Vilka digitala lösningar ger bäst stöd för att nå resultat? Det är vårt ansvar att hela tiden jobba med förbättringar – i stort som smått.

I Filipstad bygger vi en ny simhall. Genom samarbete i partnering kan vi i tidigt skede ta fram kloka lösningar som optimerar energieffektivitet och anläggningens livslängd för flera generationer framåt. Projektet har bland annat tagit fram en unik lösning med ventilerade skvalprännor som minskar exponeringen av trikloraminer, som bildas när förorenat vatten desinficeras med klor, vilket ger en sundare inomhusmiljö för anställda och besökare. I det dagliga arbetet görs noggrann mängdning av material för minimalt spill och avfallshantering är en stående punkt i arbetsberedningar. Att ha mål synliga för alla på arbetsplatsen bidrar till delaktighet och får alla att arbeta åt samma håll.

Att säkerställa kloka inköp och hantera material mer resurseffektivt är delar i vårt arbete för att minska klimatpåverkan. I centrala Örebro bygger vi lägenheter i kvarteret Mältaren 12. Genom att måttbeställa reglar till projektet kunde vi undvika spill och optimera leveransen. Och eftersom vi sparar både arbetstid, elförbrukning och hantering av avfall från kapning blev det i slutändan ett arbetsmoment som blev något billigare.

Prioriterar återanvändning och återvinning

Självklart är det viktigt att vår bransch strävar mot ett mer cirkulärt byggande, därför har vi höga krav på avfallssortering och prioriterar återvinning och att återinföra material. Vid om- och tillbyggnationen av Kvarnbergsskolan var det stort fokus på hållbarhet för att minimera miljöpåverkan och för att hålla nere kostnaderna. Dörrar, fönster, ståltrappor och lekutrustning är några exempel som bevarades från den gamla byggnaden för att sedan återbrukas i den nya.

Vid den stora utbyggnaden av Universitetssjukhuset, H-huset, var miljökraven höga för att möta framtidens vårdbehov. Bland annat byggde vi enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och med fokus på energieffektivitet. I ett så komplext och stort projekt, som sjukhusbyggnationer är, köpte vi väldigt mycket provisoriskt byggmaterial, till exempel ståldörrar, belysning, elcentraler, gipsbockar, brandsläckare, hjärtstartare, snösegel med mera. Det mesta har vi sedan återanvänt i andra projekt, vilket sparar pengar och har en direkt stor miljöpåverkan då nytt material inte behöver tillverkas från råvaran till färdig produkt.

Börjar i det lilla

Under mina år på NCC ser jag att vi ständigt utvecklas och blir bättre. En bra grund och effektivt verktyg är att uppfylla kraven i vår egen märkning av arbetsplatser: Hållbar arbetsplats. Löpande följer vi upp våra projekt och ser hur vi kan arbeta mer hållbart och bidra till minskad klimatpåverkan.

Förstås behöver vi också fortsätta och inspirera våra kunder genom att visa alternativ på lösningar. Genom att visa vägen för mer hållbara val kan vi på så sätt ta ett långsiktigt ansvar. Klimatresan gör vi genom samarbete och dialog med alla deltagare i våra projekt. Tillsammans vill vi bidra till en hållbar utveckling.

Hemma är jag noga med att sortera avfall och att återvinna. Jag tänker till innan jag handlar nytt. För mig gäller samma tänk på jobbet. Jag försöker inspirera och motivera, bland annat genom att sprida kunskap kring sorteringskrav eller ordna utbildningar med olika samarbetspartners, som Retursystem Byggpall. Man får se det som att hjälpa till att bidra med det man kan göra i stället för att inte göra någonting alls. Genom att börja i det lilla får vi också bra förutsättningar att hitta de stora lösningarna.

/Stefan Hedlund, KM-ingenjör NCC Building Örebro/Värmland

 

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.