Hur ska vi hantera vattnet när staden växer?

Det är två stora krafter som påverkar staden när det gäller vatten. Det ena är urbanisering och den andra är klimatförändringar. Idag bor mer är 50 % av världens befolkning  i städer. För att få plats förtätas staden vilket leder till mer hårdgjorda ytor och mindre grönytor. Om vi lägger till klimatförändringen som kommer ge oss ökad nederbörd och högre havsnivå så leder det till ökande översvämningsproblematik i städerna. Det är något vi måste handskas med redan idag samtidigt som klimatförändringarna bara kommer förvärra läget i framtiden och urbaniseringen gör oss mer sårbara. Urbanisering + klimatförändring = problem.

Det är två stora krafter som påverkar staden när det gäller vatten. Det ena är urbanisering och den andra är klimatförändringar. Idag bor mer är 50 % av världens befolkning  i städer. För att få plats förtätas staden vilket leder till mer hårdgjorda ytor och mindre grönytor. Om vi lägger till klimatförändringen som kommer ge oss ökad nederbörd och högre havsnivå så leder det till ökande översvämningsproblematik i städerna. Det är något vi måste handskas med redan idag samtidigt som klimatförändringarna bara kommer förvärra läget i framtiden och urbaniseringen gör oss mer sårbara. Urbanisering + klimatförändring = problem.

Jag har fått låna ett slående exempel från Kristina Hall som arbetar för VA Syd. Malmös kapacitet för att ta emot vatten uppgick till volymen av 11 turning torsos och under regnet de hade i slutet på sommaren 2014 hade de behövt en kapacitet för att kunna ta emot ytterligare 54 turning torsos. Det blir tydligt att det inte handlar om större ledningar. Hur kan då städerna ta emot den här mängden vatten?

Graf över vattenmängd malmö

Vi måste tänka om och börja följa vattnets väg för att integrera vatten i staden istället för att bara leda bort det i rör. Alla som har en del av pusslet måste vara med och olika delar av samhället måste arbeta tillsammans: offentlig sektor, näringslivet och akademin. Vi alla har en roll att spela i att skapa det hållbara samhället.

Två goda initiativ
I veckan har två goda initiativ offentliggjorts som verkar i den riktningen. På världsvattendagen den 22a mars hölls invigningen av WaterCenter@KTH – KTHs nya vattencentrum, där jag hade förmånen att prata om den här problematiken. Centret har till syfte att främja detta samarbete. I tisdags kom det glädjande beskedet att Vinnova beviljar projektet VINNWATER bidrag för att bygga upp ett svenskt kunskapscenter för hållbara dagvattenlösningar. Luleå tekniska universitet får därmed ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden som är viktiga för landet. Att NCC skulle vara med i projektet kändes rätt så naturligt då hållbara dagvattenlösningar är ett av NCC Infra Services fem prioriterade områden. En tvärnordisk grupp har skapats för att leda arbetet och fånga upp all erfarenhet och kompetens som finns.

Om vi tittar på ekvationen igen så tycker jag att den borde vändas från ett problem till en möjlighet. En möjlighet att arbeta med hållbarhet i städerna. En möjlighet för samarbete för att lösa en stor samhällsutmaning. En möjlighet att göra våra städer mer robusta mot klimatförändringar och samtidigt göra städerna trivsammare.

Ekvation över urbanisering + klimatförändring

/Annelie Evers arbetar med hållbar affärsutveckling på NCC Infraservices

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.