Hållbarhet ingår i hyran

Det skapas kraft och energi när man hjälper andra. Karma kallar en del det, det buddhistiska uttrycket för hur goda gärningar belönas i nästa liv.

Det skapas kraft och energi när man hjälper andra. Karma kallar en del det, det buddhistiska uttrycket för hur goda gärningar belönas i nästa liv.

På NCC har vi arbetat med miljö och hållbarhet i mer än 20 år. Vi har lärt oss mycket om den här komplexa frågan, där man aldrig blir fullärd utan ständigt behöver utvecklas. Hållbarhet är på god väg att bli inarbetad i hela vår organisation och är redan en viktig del i våra affärer.

Därför känns det bra och självklart att vi delar med oss av vår kunskap till våra kunder och hyresgäster.

Vårt nya verktyg NCC Hållbart hyresavtal riktar sig till företag som hyr kontor och andra lokaler i de fastigheter vi byggt. Det är ett dokument som företaget kan välja att inkludera som en bilaga i sitt hyresavtal.

Gör de det får de en omfattande checklista för hur de parallellt med sin kärnverksamhet kan bidra till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

NCC Hållbart hyresavtal är ett frö som grott ur vårt eget hållbarhetsarbete. Vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle. Men för att nå dit räcker det inte med att bygga miljöanpassade och energieffektiva hus. Hur byggnaderna används och samspelar med stadsdelen är minst lika viktigt.

Jag ser att medvetenheten och kunskapen om hållbarhet har ökat på de flesta företag. Allt fler är engagerade och ser hur det påverkar långsiktig lönsamhet, till och med ekonomisk överlevnad.

Men jag ser också att det fortfarande finns en svag koppling mellan vad företagen kommunicerar i sina årsredovisningar, hemsidor och marknadsmaterial och företagens dagliga arbete för ökad hållbarhet.

NCC Hållbart hyresavtal är en hjälp att styra upp hållbarhetsarbetet och göra det konkret. Dokumentet ger arbetet struktur. Det reglerar hyresvärdens och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i strävan för ökad hållbarhet.

Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

Bilagan ger små nationella bolag stöd med att komma igång med hållbarhet. Stora eller globala bolag som redan har ämnet på agendan får stöd med att bryta ner de stora målen i konkreta och lokala aktiviteter.

Om jag blir filosofisk kan jag säga att det här skapar god karma. När vi samarbetar och hjälper varandra skapas positiva ringar på vattnet. Och vi behöver inte ens vänta till nästa liv. Låt oss göra något bra redan i dag.

/Christina Lindbäck, Hållbarhetschef

Illustration: White arkitekter

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.