Framtidens byggnader är både hus och kraftverk

Det är en bra idé att installera solceller på kontor. Det har mina fantastiska kollegor på NCC räknat ut. De har gjort en grundlig genomgång av forskning och även analyserat data från fyra kontorsbyggnader med solceller på taket eller fasaden.

Det är en bra idé att installera solceller på kontor. Det har mina fantastiska kollegor på NCC räknat ut. De har gjort en grundlig genomgång av forskning och även analyserat data från fyra kontorsbyggnader med solceller på taket eller fasaden.

Den här kunskapen finns sammanställd i en rapport som snart läggs ut på Solelprogrammets webbplats. Och slutsatsen i rapporten är tydlig, solcellerna är inte bara bra för planeten utan i många fall även bra för plånboken.

NCC har hittills byggt ett trettiotal byggnader med solceller. När vi utvecklar och bygger våra egna kontor kan vi optimera huset för solceller. Men när vi bygger ett kontorshus åt en kund vill vi vara med tidigt under planeringsfasen. Då kan vi bidra med vår kunskap så att merkostnaden för solceller blir så låg som möjligt.

Låt mig beskriva hur. Den viktigaste förklaring till lönsamheten är att priset på solpaneler rasat till ungefär en femtedel av vad de kostade för tio år sedan. Men även att energianvändningen i en kontorsbyggnad är som störst när solceller producerar som mest – på dagen.

Men varje byggnad är unik, vilket påverkar solcellernas ekonomi. Har till exempel kontorsbyggnaden en egen eldriven kylmaskin blir investeringen mer lönsam. Då kan solcellerna leverera nästan all el som luftkonditioneringen behöver.

Bäst förutsättningar får solcellerna om de planeras in innan kontorshuset byggs. Då kan byggnaden skräddarsys för solceller så att investeringen blir så låg som möjligt och elproduktionen blir så hög som möjlig.

Taket kan ritas så att det får rätt vinkel mot solen och byggs av material som gör installationen enkel och robust. Taket eller fasaden kan planeras så att det går att montera solceller med standardmått. För specialbeställda solpaneler är dyra.

Om vår kund har tankarna inställda på en glasfasad går det att byta ut glaset mot solceller utan att byggnaden blir särskilt mycket dyrare. En rad sådana här faktorer finns att ta med i kalkylerna.

Kunskapen om de bästa lösningarna för solceller finns hos mina kollegor Elsa Fahlén, Nina Johansson och de andra på avdelningen NCC Teknik och Hållbarhet. De är redo att hjälpa fastighetsutvecklare att även bli producenter av förnybar energi.

För när vi bygger ett långsiktigt hållbart och klimatsmart samhälle måste vi omdefiniera husens funktion. Framtidens byggnader är sannolikt både hus och kraftverk. Och solceller blir lika självklara på hustak som skorstenar varit under hundratals år.

Christina

(Vill passa på att tipsa er om att komma till ett event i Dome of Visions idag klockan 16 för att lyssna på bland andra Elsa Fahlén som kommer att berätta om NCCs arbete med solceller. Mer info hittar ni på Dome of Visions Facebooksida.)   

 

Foto: Kontoret eXlent Hyllie i Malmö. Fotograf Pär Friis.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Susanna Kihl

    29 januari, 2016 13:20

    Härligt med hoppfulla framsteg! Gränsöverskridande samarbeten mellan olika branscher (som i detta fallet mellan bygg och energi) är definitivt framtiden. Ser fram emot att även transportsektorn kopplas närmare övriga såsom t ex fastighetsbranschen. De flesta både boende och företag brukar uppskatta tillgänglighet.