EPD blir allt viktigare för Stenmaterial

Tidigare i år spelade Stenmaterials EPD, alltså miljövarudeklaration, en avgörande roll när vi på NCC landade en större affär i norra Sverige. Det visar hur viktigt det är att kunna erbjuda kunderna möjlighet att mäta sin miljöpåverkan i flera led.

Tidigare i år spelade Stenmaterials EPD, alltså miljövarudeklaration, en avgörande roll när vi på NCC landade en större affär i norra Sverige. Det visar hur viktigt det är att kunna erbjuda kunderna möjlighet att mäta sin miljöpåverkan i flera led.

Redan 2017 testade vi på NCC Ballast att införa EPD på två siter men det var först 2019 som vi tog tag i det på allvar. Sedan dess kan vi erbjuda EPD på ett trettiotal av täkterna i Norden – i Sverige är antalet i skrivande stund 18.

Unikt med Stenmaterials erbjudande är att vi kan göra EPD:er specifikt för varje täkt eller terminal vilket ger kunderna pålitlig miljöinformation för just de produkter som de har köpt. Den unika certifierade processen för att ta fram EPD:er verifieras av en extern oberoende aktör.   

Och vi ser absolut ett ökande intresse för EPD:er bland våra kunder. Jag får en hel del mail från fastighetsbolag och andra aktörer som vill veta om vi erbjuder EPD. Så det är bra att antalet anläggningar som erbjuder EPD ökar. Men långt ifrån alla frågor landar förstås hos mig som jobbar centralt, snarare vänder sig många intresserade till våra platschefer eller säljare.  

En miljövarudeklaration är alltså en redovisning av hur stor miljöpåverkan en produkt eller tjänst har. Eftersom en EPD utgår från en produkts eller tjänsts livscykelanalys ger det mer än ”bara” en kartläggning av CO2-utsläpp. En viktig faktor är att det inte är vi på NCC som själva avgör om den miljövarudeklaration som erbjuds håller måttet utan att det görs av en extern oberoende aktör, exempelvis certifieringsorganisationen Bureau Veritas.  

Camilla Landén, revisor på Bureau Veritas säger följande om NCC:s arbete med EPD:er:
”Bureau Veritas har granskat NCC:s EPD-process sedan starten. NCC arbetar på ett bra och systematiskt sätt med insamling av uppgifter ifrån sina olika enheter. Vid vår granskning, som nu skett på plats på några av de större bergtäkterna och asfaltverken, har vi hittat de bevis på överensstämmelse som vi behöver för att kunna uttala oss om systemets effektivitet. Det är glädjande att se att den ökade kunskapen som man fått om sina produkter ger bra incitament till minskad miljöpåverkan.” 

Den egna certifierade processen som NCC Ballast har tagit fram för att skapa EPD:er, med egen kompetens och tydliga rutiner, är också kostnadseffektiv. Vi kan se att i andra närliggande branscher där man arbetar med EPD:er är kostnaden ofta mångdubbelt högre än för oss med att ta fram en EPD och det är tack vare att vi jobbat länge och systematiskt med att ta fram fungerande rutiner. Det är ingen tvekan om att det kommer hårdare krav på att kunna kommunicera miljöprestanda för våra produkter och vi är helt klart på rätt väg, sakta men säkert!  

/ Patrik Österberg, ansvarig för utveckling av EPD, NCC Division Stone Material

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.