Enorma klimatvinster med att inte gräva

Tänk dig att du jobbar på en kommun med underhåll av vatten- och avloppsledningar. Föreställ dig också att inspektioner av rören i den mest trafikerade huvudgatan visar att de har åldrats, har sprickor och borde bytas ut.

Tänk dig att du jobbar på en kommun med underhåll av vatten- och avloppsledningar. Föreställ dig också att inspektioner av rören i den mest trafikerade huvudgatan visar att de har åldrats, har sprickor och borde bytas ut.

Du tar dig för pannan. Förnyelsen av rörledningarna kommer att innebära att gatan grävs upp och trafiken i båda riktningar får i bästa fall samsas om ett körfält. Arbetet kommer att ta flera veckor, kosta en ansenlig summa pengar och krångla till det för kommuninvånarna vare sig de åker bil, buss, promenerar eller cyklar.

Men tänk om det fanns ett sätt att slippa gräva upp gatan. Som blir billigare och går snabbare. Och som ger betydligt mindre utsläpp av klimatgaser.

Det gör det!

Ett hundratal av mina kollegor på NCC i Norden, med Christian Jöhncke i spetsen, har under åren byggt upp en verktygslåda med ett tiotal olika metoder för att förbättra och laga olika typer av rörledningar inifrån. Utan att gräva. Bland verktygen finns dessutom en metod att lägga nya rör utan att gräva, så kallad styrbar borrning.

Vi kallar verktygslådan NCC No Dig – schaktfri ledningsförnyelse. Det är metoder för att med olika typer av material lägga på ett nytt lager på insidan av rören. När vi renoverar hundra meter rör under en vanlig stadsgata minskar de här metoderna utsläppen av klimatgaser med nästan 30 ton koldioxid.

30 ton! Det är 70 procent lägre klimatpåverkan, jämfört med att gräva upp och byta ut rören. Minskningen motsvarar utsläppen från en genomsnittlig personbil som kör 3,8 varv runt Jorden.

Klimatvinsten är följden av färre arbetstimmar med grävmaskiner, färre transporter av nytt material och minimalt behov av nytt krossat bergmaterial och ny asfalt.

Vi återanvänder helt enkelt rören, där de ligger i marken. Utan det omfattande grävarbetet. Och det här kan man göra fler gånger, innan rören i framtiden till slut måste bytas ut. Naturligtvis har vi varit noggranna med att välja giftfria och säkra metoder.

Allt fler kommuner och bolag inser fördelarna med tekniken. Vi har ramavtal med ett stort antal kommuner, bland annat Södertälje i Sverige, Aarhus i Danmark och Oslo i Norge. Och många fler.

Så hur tycker du att rörledningarna i din kommun ska tas omhand? Ska vi slita och slänga? Eller återanvända och renovera?

Själv tycker jag tycker att valet är enkelt.

Christina Lindbäck

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.