Det är skillnad på ledningar och ledningar

Skyfall, 100-årsregn och översvämningar. Det är begrepp vi vant oss vid att höra i nyhetsrapporteringen om extremväder både från olika håll i världen och från vår egen hemmaplan, i Kristianstad och nu senast i Gävle. När det kommer stora mängder nederbörd utsätts ledningarna för stora påfrestningar. Då kan det spela roll vilket utrymme du har i dagvattennätet.

Stora mängder nederbörd på kort tid är något vi måste vänja oss vid och anpassa oss till. Detta gäller inte minst ledningsnätet. I stort sett alla kommuner i Sverige renoverar sina dag- och spillvattenledningar med flexibla foder. Bra att veta är att ledningar med samma dimension kan klara olika stora mängder vatten beroende på tjockleken på materialet som kommunen väljer vid ledningsrenovering. Med ett tunnare och armerat material i ledningen ökar kapaciteten. Om en ledning dimension 800 mm betong renoveras med ett armerat flexibelt foder jämfört med ett icke armerat foder ökas vattenkapaciteten med 5 procent. Det kanske inte låter som mycket men det innebär att vattenkapaciteten ökar med cirka 6 miljoner liter per dygn.

Eller, lek med tanken att använda kapaciteten till att koppla in fler hushåll på en befintlig ledning. Väljer du ett armerat flexibelt foder som i exemplet ovan så har du möjlighet att koppla på cirka 7 000 fler personer på den befintliga ledningen. Något att tänka på nu när det börjar bli trångt i backen på grund av alla andra olika ledningar och att det kanske inte finns möjlighet att byta till en större ledning.

Ledningsnäten är eftersatta och behöver renoveras. Samtidigt växer Sveriges befolkning och ledningsnäten behöver byggas ut. I NCC:s rapport om vatten och avlopp kan du läsa om olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av landets VA-system, och om nio genomförbara reformer som skulle ge Sverige mer och bättre vatten.

Om du vill diskutera hållbara ledningsnät och vad vi kan göra tillsammans för att lösa utmaningarna med att modernisera Sveriges VA-system, titta in i NCC:s monter på ”Vattenstämman 2021 – mötesplats” den 21–22 september.

Jonas Mader
Affärsutvecklare NoDig, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.