Dags för skärpta krav för vattnets väg

Bara 3% av allt vatten är drickbart. Och det bildas inget nytt vatten utan vi använder samma om och om igen. Så det förstår ju var och en att vatten är en råvara vi måste vara rädda om. Det gäller alltså att de som har hand om systemen anammar ett hållbarhetsperspektiv, så att våra VA-system håller i längden.

Bara 3% av allt vatten är drickbart. Och det bildas inget nytt vatten utan vi använder samma om och om igen. Så det förstår ju var och en att vatten är en råvara vi måste vara rädda om. Det gäller alltså att de som har hand om systemen anammar ett hållbarhetsperspektiv, så att våra VA-system håller i längden.

VA-system är bland det viktigaste en kommun kan jobba med. VA, renhållning, skola & barnomsorg brukar ligga i topp på vad medborgare söker efter på kommunernas hemsidor.

Investeringsbehoven är enorma samtidigt som urbanisering och ett förändrat klimat ställer allt högre krav på anpassning samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk

Från årsskiftet 2018 har Sverige en ny klimatlag med noll utsläpp 2045 och nära noll redan 2030. Nu gäller det att kommunerna skärper sina upphandlingar och tar med högre hållbarhetskrav. Krav på klimatredovisning till exempel, det är ett sätt att höja ribban.

Jag ser fram emot skärpta krav! NCC är ett av få byggbolag som har spetskompetens inom vatten- och miljöteknik. Vår unika processkunskap i kombination med att vi har hela byggkedjan under ett och samma tak, gör att vi kan leverera en helhet till kunden. Två exempel på hur NCC bidrar till hållbarheten:

Partnering. VA-projekt bland de större investeringar en kommun kan göra och är komplexa till sin natur. Partnering är en form av djupt samarbete där man lägger sina egna agendor åt sidan och alltid har projektets bästa i fokus. Det är inte nödvändigtvis enklare att jobba i partnering, men jag hävdar att det är bättre för beställaren eftersom projektet levereras med högre kvalitet, med en bättre förvaltningsdel och med få garantiärenden. Med andra ord: ett sätt att skapa en hållbar leverans.

Med No Dig – schaktfri ledningsförnyelse – blir det snabbare, smidigare, billigare och mer klimatsmart att förnya ledningarna. Ett traditionellt upplägg innebär mycket schaktning som är dyrt, tar stor plats och stör mycket. Med vårt smarta verktyg NCC NoDig Klimatkalkylatorn kan du göra en konkret jämförelse av klimatpåverkan för schaktfria tekniker jämfört med traditionell förnyelse och schaktning. Då får du svart på vitt vilka klimatbesparingar du gör med schaktfri ledningsförnyelse.

Låt oss visa hur NCC kan ta ansvar för hela vattnets väg och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Kom och prova NCC NoDig Klimatkalkylator och se hur partnering kan bidra till kortare byggtider, lägre kostnader och bättre resultat. Besök oss i monter B01:42 på Elmia i Jönköping, 25-27 september.

//Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.