Dags för Internationella dagen för biologisk mångfald

Internationella dagen för biologisk mångfald inträffar 22 maj. Vi på NCC firar att vår metod för att gynna biologisk mångfald i täkter vinner terräng. Vi kallar konceptet NCC Kielo, efter idéer från våra finska kollegor där namnet och konceptet varit etablerat längre än här i Sverige. Idag är fyra täkter godkända enligt de kriterier vi fastställt och vi arbetar målmedvetet för att utöka skaran.

I våra NCC Kielo-täkter försöker vi att omvandla områden utan specifika naturvärden till en mer varierad miljö där många arter gynnas. Vi tillverkar vår egen honung i Ohkola utanför Helsingfors, tack vare de blomsterängar som anlagts på delar av täktområdet. I danska Pederseje, på ön Falster, har ett konventionellt jordbrukslandskap omvandlats till ett varierat landskap med små sjöar. Här trivs insekter, vattenväxter, änder och vadare. Det efterbehandlade området har utvecklats till Bavnehøj Fritidsområde.

Unika miljöer för undanträngda arter

Samtidigt som vi förser samhället med det viktiga byggmaterialet ballast kan vi skapa biologisk mångfald. Våra täkter har förutsättningar att erbjuda unika miljöer för arter som trängts undan från vanligt förekommande naturtyper.

Var med och följ oss på vår resa mot ett mer hållbart samhälle där den biologiska mångfalden gör skillnad!

Ordet Kielo betyder förresten liljekonvalj på finska. Det är Finlands nationalblomma. Jag tycker att namnet är vackert, det för tankarna till magiska sommarnätter och är ett perfekt namn på konceptet!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.