Dags att ta översvämningar på allvar

Planering för skyfall och stora vattenflöden måste ingå i varje enskilt byggprojekt. Här har NCC:s kunder en viktig roll att spela. Bjud in oss tidigt under projektets planeringsfas, så kan vi föreslå smarta lösningar för ett hållbart och vattensäkert byggande.

Planering för skyfall och stora vattenflöden måste ingå i varje enskilt byggprojekt. Här har NCC:s kunder en viktig roll att spela. Bjud in oss tidigt under projektets planeringsfas, så kan vi föreslå smarta lösningar för ett hållbart och vattensäkert byggande.

Världen är 1,3 grader varmare och klimatförändringarna har börjat märkas. Sverige blir varmare och blötare. Mest regn får Västra Götaland och störst temperaturökning kommer att ske i norra Sverige.

Framtidsscenariot bygger på världens sammanlagda klimatforskning och SMHI är Sveriges kontakt med FN:s klimatpanel, IPCC. Det berättar Rolf Brennerfeldt, generaldirektör på SMHI, vid ett fullsatt frukostseminarium i Dome of Visions i tisdags. Jag själv hade förmånen att vara moderator.

Samhället har just nu större fokus på att minska utsläppen av klimatgaser än att anpassa samhället till klimatförändringar. Men båda behövs och är viktiga, enligt Rolf Brennerfeldt som berättar att intresset för SMHI:s rådgivning är oroande lågt.

Det är sannolikt skyfallen som kommer att bli största utmaningen för våra städer. Ett exempel är Köpenhamn som år 2011 fick mer än 150 millimeter regn på två timmar. Stora ytor av staden stod under vatten. Skadorna kostade staden ungefär 7 – 9 miljarder danska kronor.

Men bygger vi rätt slipper vi de här skadorna och kostnaderna.

Samhällsplaneringen av stadsmiljöer ser annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Förändringarna har gått fort och alla har inte hunnit ställa om sitt tankesätt. Att leda regnvatten i allt större rör i marken fungerar inte, de kommer helt enkelt inte att kunna svälja allt vatten.

Istället bör vi planera in extrema skyfall och se vattnet som både risk och möjlighet. Att låta vattnet rinna ovan mark som en vacker å med växtlighet som binder jorden och bidrar till biologisk mångfald. Då förvandlar vi dagvattenhantering till attraktiv parkmark.

Vi behöver också ge vattnet ytor där det kan svämma över kontrollerat, utan att ge skador och störa viktiga samhällsfunktioner. Om vi med höjdskillnader och lutning kan leda ut vattnet på exempelvis en fotbollsplan behöver det inte slå ut verksamheten på ett sjukhus.

Samhällsplaneringen för extrema regnmängder pågår för fullt nu på länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelserna har tagit fram en rad vägledningar till kommunerna, vilka bestämmer själva hur de vill bygga.

Kommunerna har också börjat tänka om när de ritar sina översiktsplaner och detaljplaner. Men från detaljplan till färdig bebyggelse kan det hända saker. Byggherrarna bestämmer sig ibland för att asfaltera eller lägga sten på ytor som kunde haft gräs eller planteringar.

Och ju mer hårda ytor staden har desto sämre är den på att svälja vatten.

Så vi vill be våra kunder: ta med oss tidigt i planeringen av ett byggprojekt. Vi har många lösningar som hanterar extrema skyfall. NCC Permavej, en asfalt som släpper igenom vatten, är bara en.

Så räkna med oss tidigt. Vi vill vara er partner för hållbart byggande.

Christina Lindbäck, hållbarhetschef

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.