Dags att göra upp med slit och släng

Det är inte första gången jag konstaterar att NCC ligger i framkanten av samhällsutvecklingen. Under många år har vi jobbat för att öka sorteringen och återvinningen av vårt byggavfall.

Det är inte första gången jag konstaterar att NCC ligger i framkanten av samhällsutvecklingen. Under många år har vi jobbat för att öka sorteringen och återvinningen av vårt byggavfall.

Att återvinna är så grundläggande sympatiskt. När man återvinner slösar man mindre. Man städar efter sig. Hushåller med resurser. Är sparsam, ekonomisk, effektiv och ofta mer lönsam.

Den mest uppenbara vinsten med återvinning är att vi bidrar till att ta hand om vår planet. Vi sparar på planetens ändliga resurser av metaller, skog, kalk, sten och sand. Vi skapar också mindre avfall som behöver brännas eller läggas på deponi, det som tidigare kallades soptipp.

Dessutom minskar återvinning utsläppen av klimatgaser.

Men återvinning är även en allt bättre affär för de företag som genererar mycket restprodukter. Till exempel byggbranschen som står för ungefär 40 procent av samhällets avfall.

Politiska beslut gör det allt dyrare att lägga osorterat material på deponi. Syftet är att göra upp med slit- och slängsamhället. Att skapa flöden av material som bildar kretslopp. Att få samhället att övergå till så kallad ”cirkulär ekonomi”.

Den här tydliga samhällstrenden finns på allt fler agendor inom både politiken och näringslivet. För bara två månader sedan antog EU-kommissionen ett nytt ambitiöst paket för cirkulär ekonomi.

Paketet är en handlingsplan och förslag på lagändringar som ska styra EU:s ekonomi mot en hållbar tillväxt där vi använder resurser smartare och mer hållbart. Det här ska skapa trygga arbetstillfällen i Europa, främja innovationer som ger konkurrensfördelar och skydda människor och natur från miljöförstöring, anser kommissionen.

NCC är sedan länge på rätt spår. Just nu återvinner vi 88 procent av vårt byggavfall i Sverige.

Just nu återvinner vi 88 procent av vårt byggavfall i Sverige

Vi återvinner asfalt genom att blanda in i genomsnitt 16 procent gammal asfalt när vi tillverkar ny. När vi river krossar vi betong till en fraktion som blir ett utmärkt bärlager vid markarbeten. Det minskar användningen av jungfrulig sten från bergtäkter.

För två år sedan samlade vi all den här kunskapen i en ny sektion inom affärsområdet Industry som vi kallar NCC Recycling. Det är anläggningar som byggs upp i de nordiska länderna som kan hantera allt material som uppstår på en byggarbetsplats. Vi tar emot allt från asfalt och betong till trä, papper, plast, gips, skrot, brännbart, farligt avfall med mera.

NCC Recycling har som mål att sluta kretslopp genom att utveckla lösningar där vi återför material i nya produkter. Till exempel blir gamla gipsskivor nya.

Anläggningarna kan hämta eller ta emot material från vår egen verksamhet men även från andra företag inom bygg- och anläggningsbranschen. För avfall har nu passerat en magisk gräns där det transformerats från problem till resurs.

Avfall har nu passerat en magisk gräns där det transformerats från problem till resurs

Så därför vill jag bjuda med dig på resan mot en långsiktigt hållbar utveckling. Bli planetskötare och företagsekonom – öka din återvinning du med!

//Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.