Biotoptak med grönska för både öga och natur

Nya Flow Hyllie i Malmö förses med inte mindre än tre ”gröna tak”, två biotoptak och ett sedumtak. Förhoppningen är att grönskan ska bidra till välmående för såväl de som arbetar i byggnaden som för djur och natur i området. Läs vår projektingenjör Rebecca Lord berätta om projektet.

Nya Flow Hyllie i Malmö förses med inte mindre än tre ”gröna tak”, två biotoptak och ett sedumtak. Förhoppningen är att grönskan ska bidra till välmående för såväl de som arbetar i byggnaden som för djur och natur i området. Läs vår projektingenjör Rebecca Lord berätta om projektet.

Jag heter Rebecca och jobbar just nu som projektingenjör på kontorsprojektet Flow Hyllie i Malmö. Det har utvecklats av NCC Property Development och kommer ha tolv våningar samt takterrass med vidsträckt utsikt över Malmö och Öresund.

Min karriär på NCC började som trainee och därefter har jag bland annat jobbat med renoveringen av Kronprinsen i Malmö, där jag var arbetsledare. En stor fördel med NCC är möjligheten att prova olika roller och projekt och hela tiden utvecklas.

Ökad biologisk mångfald

Flow Hyllie är ett spännande projekt med stort fokus på välmående, utvecklat enligt NCC:s Må Bra-metod, vilket helt enkelt betyder kontor med människans välmående och trivsel i fokus. Det byggs även på ett så bra sätt som möjligt för miljön och certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent, den näst högsta nivån på miljöcertifieringen.

Bland annat blir det grönska på taken, vilket förutom att bidra till det estetiska har många goda tekniska funktioner och fördelar såsom att sänka koldioxidhalten i luften, minska mängden regnvatten till dagvattenledningarna samt öka den biologiska mångfalden. Med en högre växtbädd kan fler arter etablera sig och överleva torra perioder.

Skissbild Flow Hyllie och exempelbilder biotoptak: FOJAB

Vackert och vilsamt att titta på

Flow Hyllies utformning med två lägre nivåer mot intilliggande bostadskvarter ger två mindre takytor om totalt 340 kvadratmeter. Dessa kommer förses med biotoptak, vilket närmast kan liknas med en äng som utformas för att gynna växter och djur i området.

Växttaket bidrar med ekologiska värden, samtidigt som det är vackert och vilsamt att titta på för såväl hyresgäster på de övre kontorsplanen som boende i närliggande hus. Biotoptaken anpassas för platsen och tas fram tillsammans med en ekolog.

Holk för tornseglare

På Flow Hyllies biotoptak kommer vi bland annat ha örter, vass och stockar samt fågelholkar för tornseglare, en fågel vars naturliga livsmiljö har minskat de senaste åren.

Det övre större taket på Flow Hyllie kommer ha ett mer traditionellt sedumtak. Sedum är en fetbladig perenn som är extremt tålig för sol och värme. På taket blir det även en inramad takterrass med fantastisk utsikt över Hyllie och Danmark. Här placeras såklart också solceller.

Jag önskar alla en fin sommar!

//Hälsningar Rebecca

Flow Hyllie kommer ha tolv våningar samt takterrass, totalt cirka 10 000 kvadratmeter kontor och service. Projektet har en platsgjuten källare medan resterande byggs med prefab-element. Byggnaden är under produktion och når full höjd efter sommaren. På bilderna syns bl a Rebecca Lord på det som ska bli det nedre biotoptaket. Foto: NCC

Flow Hyllie blir ett nytt landmärke och högsta byggnad i den norra delen av Hyllie som bygger ihop stadsdelen med Malmö. Skissbilder: FOJAB

Flow Hyllie – kontor som underlättar vardagen

Är du intresserad av att veta mer om Flow Hyllie? Kanske hyra kontor här? Läs mer på flowhyllie.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.