Betong är livet!

Redan som liten väcktes min passion för betong. Pappa är betongare så man kan väl säga att intresset gått i arv. Idag bygger jag platsgjutna bostäder med klimatförbättrad betong, ett pilotprojekt för hållbart byggande. Drömmen är att bygga något riktigt stort, kanske en bro eller en tunnel.

Redan som liten väcktes min passion för betong. Pappa är betongare så man kan väl säga att intresset gått i arv. Idag bygger jag platsgjutna bostäder med klimatförbättrad betong, ett pilotprojekt för hållbart byggande. Drömmen är att bygga något riktigt stort, kanske en bro eller en tunnel.

Jag heter Johan och arbetar som platschef på NCC. Just nu bygger jag klimatsmarta bostäder i Helsingborg. Det är ett pilotprojekt för hållbart byggande och vid upphandlingen efterfrågades både en tydlig strategi för minskad klimatpåverkan och ett kostnadseffektivt erbjudande. Det gav oss möjlighet att tänka kreativt och utanför boxen, vilket jag gillar.

Bidra till CO2-neutral byggbransch

För att få så låg klimatpåverkan som möjligt i det här projektet använder vi oss av en platsgjuten stomme med optimerad konstruktion, klimatförbättrad betong samt lokala leverantörer för att minimera transporterna. Klimatpåverkan blir mindre dels genom att vi slimmat konstruktionen och därmed använder mindre betong och armering, dels för att betongen innehåller alternativa bindemedel, i detta fall restprodukter från järnproduktion. Den klimatförbättrade betongen blir något ljusare än traditionell betong samt har lite längre torktid, men i övrigt är det ingen skillnad.

Det är roligt och känns bra i hjärtat att aktivt bidra till målet om en CO2-neutral byggbransch 2045. Förutom att tänka lite extra på materialval i produktionen, har vi extra fokus på källsortering och avfallsminimering samt använder pellets för uppvärmning under byggtiden.

Upplägget fungerar bra och visar att det går att bygga både kostnadseffektivt och klimatsmart. Ett kvitto på detta är att vi precis fått ytterligare ett bostadsuppdrag enligt samma koncept med samma kund.

Pågående pilotprojekt för hållbart bostadsbyggande i Helsingborg. Foto: NCC

Jobbar med det jag gillar mest, betong

På gymnasiet gick jag Bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning mot betong. Det var ett självklart val, inte minst då det är en snabb utbildning till ett roligt yrke med bra lön. Efter gymnasiet tänkte jag jobba som yrkesarbetare några år, men ödet ville annorlunda. Två veckor efter examen råkade jag ut för en motorcykelolycka och skadade armen och karriären som betongare var över.

Istället blev det yrkeshögskolan i Hässleholm, där jag utbildade mig till arbetsledare. 2003 började jag på NCC med praktik och sedan anställdes jag 2005. Jag hade redan under gymnasiet varit betonglärling på NCC, då inom anläggning. Sedan 2007 arbetar jag som platschef och jag får fortfarande hålla på med det jag gillar allra mest, betong. Genom åren har jag byggt bostäder, LSS-boende och skolor, fem nya våningar kontor ovanpå Helsingborg C och badhuset på Hotel Riviera i Båstad.

Laröds skola i Helsingborg. Foto: Studio-E

Föredrar platsgjutet

Betong är ett bra material med god täthet, bärighet och inte minst hög brandsäkerhet. Jag föredrar att platsgjuta eftersom det är mer komplext och utmanande än att använda prefabricerade element. Platsgjutet skapar många möjligheter men kräver också duktiga yrkesarbetare och bra flyt i produktionen.

Nyligen var jag platschef för bygget av Laröds skola i Helsingborg, det var ett spännande projekt med runda former och annorlunda lösningar. Eftersom det var ett projekt i partnering kunde jag med min erfarenhet och passion för betong påverka utförandet i ett tidigt skede, så att såväl produktion som slutprodukt blev optimal.

Bostäder och skolor i alla ära, men i framtiden hoppas jag bygga något riktigt stort i betong. Det nya vattentornet i Helsingborg är ju redan byggt, men kanske en bro eller en tunnel. Något som blir bestående för framtiden och som jag stolt kan visa för mina barn och barnbarn!

Kunskap är vägen mot minskad klimatpåverkan i byggnationer

”I arbetet för att accelerera omställningen mot ett byggande med mindre klimatpåverkan behöver vi öka kunskapen om både kravställande, smarta lösningar och att välja rätt material på rätt plats. Jag tror också att vi behöver förstärka det cirkulära perspektivet på material de kommande åren – att se potentialen i restmaterial från andra delar av samhället och öka andelen biobaserade material.” NCC:s betongexpert Nilla Olsson om hur vi kan bygga med mindre klimatpåverkan.

Till Nilla Olssons blogg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Tobias

    29 mars, 2021 20:13

    Riktigt bra Johan!