Hållbarhet

Att renovera hållbart sparar både miljö och kostnader

Att vi ska arbeta hållbart och ta vara på de värden och material som redan finns i byggnaden är grundstenar när vi renoverar hyreslägenheter i miljonprogrammen. Engagerade medarbetare och nära kontakt med de boende är en extra bonus som vi får på köpet.

I våra storstäder finns många fastigheter som nu behöver renoveras – bland annat i miljonprogramsområdena. NCC är i full gång med att renovera 1300 hyreslägenheter i Fittja söder om Stockholm åt Botkyrkabyggen. Vi har också flera pågående projekt tillsammans med Stockholmshem. Projekten utförs i strategisk partnering, med tätt samarbete med både kund och boende redan från start.

Vi vill att de boende ska känna sig trygga med det som händer, särskilt eftersom många bor kvar medan deras fastighet renoveras. Vår erfarenhet är att det inte stör så mycket att det är stökigt i lägenheten om vi bara varit tydliga med vad vi gör, och varför. Vi jobbar också med dialoggrupper där de boende tidigt involveras inom olika områden, som till exempel utformning av gårdar och tvättstugor. Det ger många goda idéer som vi kan ta tillvara i arbetet.

Tät kontakt med grannarna

Våra medarbetare har tät kontakt med grannar och närliggande verksamheter som kan påverkas, till exempel skolor och förskolor. För att öka förståelsen för vad det innebär att arbeta inom bygg har Barnens byggskola haft aktiviteter på plats. Vi har också besökt SFI-undervisning och skolor för att berätta om de jobbmöjligheter som finns i byggbranschen. Vi vill gärna lämna ett mer långsiktigt avtryck efter oss än det rent fysiska.

Under de år som våra projekt har pågått har vi trimmat både arbetssätt, teknik och organisation. Numera går det dubbelt så snabbt att renovera en byggnad jämfört med tidigare, och det till en låg kostnad. Att bara göra de renoveringar som är absolut nödvändiga och behålla allt som fungerar är en självklarhet. Det är en viktig del i att människor ska ha råd att bo kvar.

Att ta tillvara befintliga material och att arbeta med återbruk är också viktigt för oss ur ett hållbarhetsperspektiv.

Pilotprojekt med solceller

Ett exempel var när vi skulle riva en bottenplatta och bygga en ny – mitt i centrala Stockholm. Men efter provtagning och miljöanalys valde vi istället att återanvända materialet som fyllnadsmassor på plats. Det innebar att vi varken behövde frakta bort stora mängder betong eller skaffa nya massor – bra både för miljön och för boende i kvarteret som annars kunde ha störts av lastbilstransporter.

I Skärholmen i södra Stockholm har vi nu ett pilotprojekt där vi installerar solceller på taken till samtliga huskroppar som renoveras. Det blir 18 blänkande paneler på taken som man ser när man åker förbi på motorvägen bredvid. De påverkar både energiåtgången i husen och det personliga koldioxidavtrycket för väldigt många familjer. Det tycker jag är häftigt!

/Jenny Wassvik, produktionschef NCC Building Sweden

Se film om installationen av solceller

Gästbloggare

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!