Att motverka stress genom den helande tystnaden

Redan som barn fick jag lära mig att för att överleva behöver vi mänskor värme, närhet och mat. Länge fanns det där inom mig som en självklarhet. Men dagens kriterier för överlevnad handlar om flera saker och det mänskliga slitaget angriper inte längre den fysiks kroppen på samma sätt som förut. Nu angriper den vårt väsen, vår innersta själ. Det kallas stress och i lagom doser gör den oss större och effektivare. Men för att livet skall vara hållbart och vi skall kunna få och orka vara den vi vill vara krävs återhämtning.

Redan som barn fick jag lära mig att för att överleva behöver vi mänskor värme, närhet och mat. Länge fanns det där inom mig som en självklarhet. Men dagens kriterier för överlevnad handlar om flera saker och det mänskliga slitaget angriper inte längre den fysiks kroppen på samma sätt som förut. Nu angriper den vårt väsen, vår innersta själ. Det kallas stress och i lagom doser gör den oss större och effektivare. Men för att livet skall vara hållbart och vi skall kunna få och orka vara den vi vill vara krävs återhämtning.

I tystnaden finns återhämtningens moder. När alla apparater, påminnelser och notiser slocknat skall det infinna sig en helande tystnad. Men det är inte bara de yttre störningarna, det är också våra egna tankar som måste slockna för att återhämtningen och vilan infinner sig helt. Har du inte de där stunderna av vila som tränger på, lever du ett liv som inte är hållbart. Tänk dig de stunder i livet när du får somna och kan för en stund hålla emot och sedan befria hela dig in i sömnen och vilan. Återhämtning och tystnad.

Det lätt att tänka att tystnad är en norm som huvudsakligen styrs av olika regelverk, men det fel. Tystnad är en del av de kriterier som den moderna människan måste få för sin egen hållbarhets skull. Det inträffar något stort när vi kan vila i tystnaden. Vänner som man inte måste prata hela tiden med omfattas av en inneboende trygghet och att det räcker med att bara vara tillsammans. Man kan vila i och med dem.

Men tystnad är också en livskvalitet som handlar om att vi i våra hem kan leva våra liv utan att göra våld på någon annans tystnad.

Tystnad är en förutsättning för ett hållbart modernt liv. Vi måste förse möjligheter till god återhämtning och integritet oberoende om vi skapar nytt eller återskapar och förbättrar. De som skapat hem av våra bostäder bör få njuta tystnad precis när de vill. Inte som en lyx utan som en rättighet.

För ett litet ögonblick vill jag att du lyssnar och registrerar alla ljud omkring dig. Försök välja bort alla ljud som du inte gillar som inte gör dig väl. Sen vill jag att du lyssnar i tystnaden och tänker: vad är allra viktigaste just nu och på lång sikt, så att du som är så viktig för många faktiskt är hållbar.

Läs Madeleine Nobs tidigare blogginlägg: Trivsel – den hållbara lyckan, Vad innebär egentligen innanförskap? och Händelserna mellan husen.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.