Workfulness – så skapar du en bättre arbetsmiljö

Tekniken är i ständig utveckling. I takt med detta ökar också vår möjlighet att alltid bli nådd, att alltid vara i ett så kallat ”on-läge”. Därför kan det vara bra att implementera workfulness på jobbet.

Tekniken är i ständig utveckling. I takt med detta ökar också vår möjlighet att alltid bli nådd, att alltid vara i ett så kallat ”on-läge”. Därför kan det vara bra att implementera workfulness på jobbet.

I dag finns möjligheten att alltid vara i kontakt med omvärlden via digitala funktioner var vi än befinner oss, både hemma och på arbetsplatsen. Trots att denna utveckling fört med sig mycket positivt har den även en baksida, att ständigt vara uppkopplad kan dra ner prestationen på arbetet.

Ständig nåbarhet gör oss oproduktiva
Forskning har visat att en person en genomsnittlig dag tittar på mobilen upp till 150 gånger. Lägg där efter till att det tar ungefär 25 minuter att åter nå full koncentration. Att ständigt vara nåbar minskar effektiviteten i våra arbetsuppgifter. Det är uttröttande för hjärnan att alltid hålla kontakten med omvärlden, den behöver pauser för att återhämta sig. Nåbarheten leder också till att vi i många fall fokuserar på våra mobiler i stället för att kanske lyssna på våra kollegor när vi sitter i möten. Det kan göra att både kollegans och vår egen stressnivå höjs. Kollegan känner sig ouppmärksammad, samtidigt som mötenas resultat kanske inte motsvarar våra förväntningar. Därför behöver varje arbetsplats skapa en arbetsmiljö som klarar att möta dagens användande av teknik.

Sätt riktlinjer för användandet av digital teknik
För att skapa en miljö som är sund ur ett digitalt perspektiv är det bra om det finns vissa regler eller riktlinjer för hur detta ska skötas. Påverka och förbättra din egen och andras arbetsmiljö genom att:

  • Införa fasta telefon- och mejltider i den utsträckning det är möjligt
  • Lämna telefonen på skrivbordet när du går till möten
  • Försöka att boka in telefonmöten inom samma tidsspann. Du kommer då veta vilka tider på dagen du behöver vara fullt nåbar och kan planera din arbetsdag utifrån det
  • Ta för vana att ha telefonen på ljudlöst när du arbetar. En ringande telefon stör ett helt kontorslandskap, även om du tar själva samtalet i ett annat rum

Dessa riktlinjer kan också ingå i ett företags digitala policy – att tydligt definiera hur företaget förhåller sig till digitala enheter hjälper medarbetarna att bli mer produktiva och mindre stressade. Det tjänar alla på.

Koppla av och lycka till.

Mer forskning kring kontor, handfasta tips och läsning hittar du här.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.