Framtidens kontor

”Vi jobbar även när vi inte jobbar” enligt Marie Ryd

Variation i arbetet och regelbundna pauser är det hjärnan behöver för att prestera optimalt. Vi bad Marie Ryd,Marie Ryd, doktor i medicinsk vetenskap, utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm, att berätta hur hjärnan fungerar när vi arbetar. Och varför vi måste ta en paus ibland för att de bästa lösningarna ska dyka upp.

”Arbetsminnet – en begränsad resurs”

Hjärnans minne kan delas upp i arbetsminne och långtidsminne. Arbetsminnet är det vi använder oss av när vi koncentrerar oss på någonting. Enligt Marie Ryd kan arbetsminnet liknas vid datorns ramminne och det håller alltså reda på vad vi behöver just nu för att klara arbetsuppgiften vi håller på med.

– Hjärnan är fantastiskt konstruerad. Den glömmer det vi inte behöver minnas. Resten sorteras ut eller sparas i långtidsminnet, säger Marie Ryd men att ständigt använda oss av arbetsminnet är energikrävande.

– Många blir oroliga när de glömmer sina nycklar och tänker att de drabbats av någon sjukdom. I 99 fall av 100 handlar det snarare om att man har förbrukat arbetsminnets resurser, säger Marie Ryd.

Hjärnan behöver återhämtning. Därför kan det vara fördelaktigt att exempelvis ta en promenad efter en stunds arbete och koncentration.

– Vi jobbar även när vi inte jobbar. Det måste ske ett paradigmskifte om vad vi anser är arbete och inte. Ibland faller bitar på plats när vi rastar hunden eller när vi duschar. Det är för att hjärnans arbetsminne får vila, säger Marie Ryd.

Därför behöver vi ha varierade arbetsuppgifter och regelbundna pauser. 

Arbeta i flow

En del uppgifter kräver ett särskilt fokus. För att lyckas komma in i ett så kallat flow där allt flyter på och känns lätt krävs dock både en pigg hjärna och rätt arbetsmiljö.

– Det kräver att man inte blir störd eller halkar ur sitt flow, därför behöver man även en miljö som är anpassad efter arbetsuppgifterna som ska utföras.

För att hjärnan ska prestera väl under arbete ska det finnas en balans mellan utmaning och förmåga.

– En dopamineffekt uppstår när man är lagom taggad för arbetsuppgiften. Som inte ska vara för svår och inte för lätt. Genom att samtala med arbetsgivaren kan man komma fram till uppgifter som utmanar en lagom mycket, säger Marie Ryd.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!