Världens mest gröna byggnad, The Edge i Amsterdam

Nyligen besökte vi Deloittes kontor i Amsterdam, The Edge, som räknas som världens mest hållbara kontorsbyggnad.

Nyligen besökte vi Deloittes kontor i Amsterdam, The Edge, som räknas som världens mest hållbara kontorsbyggnad.

Kontoret är både intressant, inbjudande och väldigt inspirerande. Arbetsplatsen är så attraktiv att människor söker anställning hos Deloitte eftersom de vill arbeta i byggnaden. Medarbetarna själva ställa in ljus och temperatur vid sina arbetsplatser via en smartphone och inom kort blir det möjligt för kaffemaskiner för att känna igen individer när de närmar sig och fördela blandningarna och de tillbehör de önskar. Anställda kan även använda appen för att följa sina framsteg i husets gym, där en del av träningsutrustningen genererar effekt i byggnadens elnät.

Förutom att vara ett innovativt kontor där människor vill jobba, producerar The Edge mer el än det förbrukar, en prestation som möjliggjorts genom en rad solpaneler i kombination med termisk energilagring. Ethernet-drivna LED-belysningssystem är 80 procent effektivare än konventionell belysning. Regnvatten samlas in från taket och balkonger och används för att spola byggnadens toaletter och vattna trädgårdarna etc etc.

Sensorer tillåter fastighetsägare att bedöma hur och när vissa delar av byggnaden används. I The Edge jobbar IT och fastighetsförvaltning i en kombinerad funktion. På kort sikt kan insamlad informationen användas för att bestämma när städning är nödvändig eller inte samt beläggningsgrad i rum och användandet av belysning vilket kan möjliggöra en optimering av funktion och energi.

Under de senaste fem åren har Deloittes arbetsstyrka ökat globalt med 24 procent. Under samma period har deras miljöeffektiviseringsåtgärder förbättrades vilket indikeras av en 14-procentig minskning av växthusgasutsläppen, en 22-procentig minskning av utsläppen per dollar av intäkterna, och en 25 procent minskning av den totala pappersanvändningen.

Gamla byggnader är som vi vet mindre energieffektiva och det fysiska utrymmet är inte anpassat efter hur vi jobbar. Med The Edge ville man visa hur en ny byggnad kan vara modell för hållbar utveckling.

The Edge tilldelades högsta BREEAM-ackrediteringpoäng någonsin för en kontorsbyggnad. Vår fastighet Torsplan 2 är även den certifierad enligt högsta nivån, BREEAM Outstanding och vi är mycket stolta över att vi i våras vann BREEAM Awards för bästa handelsbyggnad och dessutom kom tvåa (efter The Edge) i klassen för kontor.

Gästbloggare
Olle Forsberg, regionchef PD Sthlm

Kolla gärna in filmen om The Edge

Photo: Photographer Ronald Tilleman

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.