Vad innebär ett gott inomhusklimat?

Ljus, ljud och luft är tre faktorer som påverkar inomhusklimatet. Vi förklarar varför de tre L:en håller dina medarbetare friska och produktiva.

En sund arbetsmiljö med skräddarsydd belysning, akustik och luftkvalitet påverkar välbefinnandet, hälsan och produktiviteten hos dem som arbetar i byggnaden. Därför behöver du kontrollera att dina lokaler är hälsofrämjande. Ljud, ljus och luft är tre faktorer att undersöka närmre.

Ljus

Rätt ljus ger dig och dina medarbetare goda förutsättningar att må bra och jobba effektivt. Med rätt belysning känner vi oss piggare och orkar mer under arbetsdagen. Tillgång till dagsljus är en framgångsfaktor men de arbetsplatser som ligger en bit in i lokalen har ofta sämre belysning än fönsterplatser. Tänk på detta när du ljussätter kontoret.

Ljud

I ett nybyggt kontor utformas lokalerna för att främja god akustik. Med hjälp av akustiker kan även äldre kontor förbättras. Buller och störande ljud från exempelvis teknikrum kan undvikas beroende på hur sådana rum placeras. Det handlar också om användning av textilier och andra ljuddämpare i kontorsmiljöerna.

Luft

Luftkvalitet, temperatur, temperaturväxlingar och drag är några av de mest påtagliga faktorerna som påverkar inomhusklimatet i en kontorsbyggnad. Tänk därför på att anpassa temperaturen efter det arbete som ska utföras i lokalen och se till att det inte drar.

Ljus, ljud och vibrationer och luftkvalitet och ventilation är alltså fysiska faktorer som inverkar på hur pass gott inomhusklimatet blir. Eftersom allt detta påverkar medarbetares hälsa och arbetskapacitet är vi noga med att utveckla fastigheter där inomhusklimatet är bra. Att välja att hyra lokaler i en miljöcertifierad byggnad innebär att du som hyresgäst kan vara säker på att arbetsmiljön håller vad vi lovar.

Hälsa och en hållbar utveckling av inomhusmiljöer är en viktig miljöfråga. Vi vill öka användningen av sunda och ekologiskt hållbara material och fortsätta att utveckla och använda innovativa byggtekniker och produkter för att även i framtiden säkerställa att vi erbjuder våra hyresgäster goda arbetsmiljöer.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.