Trendspaning som verktyg

Trånga säten, ont om benutrymme och ett antal arbetsuppgifter att utföra innan landning. Jag har åkt till London för att bland annat göra lite trendspaningar.

Trender speglar hur grupper i samhället prioriterar och vilka beslut de fattar. Trendkänsliga individer och grupper kallas ofta early adopters. De snappar upp ny teknik, nya idéer och nya tillvägagångssätt före den stora massan. Genom att studera dem kan vi få en hint om hur olika marknader kan komma att utvecklas i framtiden.

Vad har det med trånga flygplan att göra?

Väldigt mycket. Idag finns det tekniska hjälpmedel som är anpassade för just sådana arbetssituationer. Läsplattor och Ultrabooks, de riktigt lätta datorerna, fyller en särskild funktion för den som tillbringar arbetstid utanför kontoret. Digitaliseringen är en trend som har pågått relativt länge men nya teknik- och kommunikationsinnovationer utvecklar hela tiden vad som är möjligt att åtstadkomma på distans. När vi tillsammans med våra hyresgäster utformar arbetsmiljöer förhåller vi oss såklart till detta.

Trender kan studeras på olika skalor. Vår inhouseforskare Susanna Toivanen tittar mycket på megatrender som kommer att påverka framtidens arbetsmarknad. En åldrande befolkning påverkar arbetsmarknaden, tillgänglighet är en viktig fråga. Världen står inför stora utmaningar. Vi behöver skapa långsiktigt hållbar utveckling av såväl ekonomin som miljön och det sociala välbefinnandet. Trendspaning är ett av de verktyg vi på NCC använder oss av för att identifiera de utmaningar vi står inför. Framförallt är trendspaning ett verktyg som hjälper oss att identifiera hållbara lösningar som vi kan använda när vi utvecklar framtidens arbetsmiljöer, idag.

Vilka krav ställer unga på framtidens arbetsmiljöer? Genom trendspaning och forskning tar vi reda på det.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.