Torsplan kvalitetssäkras med byggprocessmätning

Hos oss på NCC står kvalitet i fokus. För att kunna garantera att vi arbetar effektivt när vi utvecklar fastigheter ökar vi nu mätbarheten i olika byggprocesser. Vi gör det genom att använda verktyget IQ Byggprocessmätning.

Hos oss på NCC står kvalitet i fokus. För att kunna garantera att vi arbetar effektivt när vi utvecklar fastigheter ökar vi nu mätbarheten i olika byggprocesser. Vi gör det genom att använda verktyget IQ Byggprocessmätning.

Torsplan under bygget sommaren 2013.

Mätningarna på kontors- och handelsfastigheten Torsplan startade för över ett år sedan och kommer pågå ända tills projektet är helt klart. IQ Byggprocessmätning är en digital verktygslåda där grunden utgörs av enkäter med enkla frågor där olika delar i byggprocessen rankas på en skala från 0–10. Processerna som mäts är bland annat ledarskap, kommunikation och samverkan. Verktyget är onlinebaserat och mätningarna inkluderar hela projektorganisationen, från våra projektledare till konsulter och underentreprenörer till våra hyresgäster. Ett syfte med mätningen blir alltså att öka förståelsen mellan olika parter i byggprocessen. Även hårda värden som budget och tidshållning går att mäta.

Utvärdering och bedömning går till så att beställare, leverantör och underentreprenör utvärderar varandra. Vi har fått hjälp av konsultföretaget Prifloat med detta. Mätningarna har gett oss ett bra underlag för diskussioner och framtagande av handlingsplaner. Resultatet blir att förbättringsarbetet kan påbörjas direkt. Vi får veta var vi behöver lägga resurser och vilka insatser som behövs för att samarbetet med såväl hyresgäster som underentreprenörer ska fungera bättre.

Eftersom alla projekt även sparas i en anonym databas kan jämförelser göras på nationell basis. Vi kan också göra jämförelser mellan egna projekt eller med partneringprojekt. Att benchmarka är alltid bra och jämförelser bidrar som ytterligare drivkraft till att ständigt förbättras.

Vi vill alltid att våra projekt ska flyta på smidigt och att alla medarbetare ska trivas. Det är viktigt för att vi ska åstadkomma lönsamma och lyckosamma projekt. Det är bra att det ha en objektiv och beprövad metod som gör det enklare för oss att bli ännu bättre.

Genom hela bygget av Torsplan kvalitetssäkrar vi genom byggprocessmätning. Bilden är från sommaren 2013.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.