Torsplan först i Sverige med BREEAM Outstanding

Hållbarhet ger dig försprång och att välja lokaler i miljöcertifierade fastigheter är en god affär. Väljer du att flytta in i den andra etappen av Torsplan blir affären Outstanding.

Snart sätter vi spaden i jorden för bygget av den andra etappen av Torsplan. Miljömålen högre än någonsin. Torsplan blir nämligen den första byggnaden i Sverige som uppnår miljöcertifieringssystemet BREEAM:s högsta nivå Outstanding. Det betyder att fastigheten blir en av de ledande i världen när det kommer till miljöprestanda och arbetsmiljö.

Miljön vinner men också företagen som flyttar hit. När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp. Certifieringen är ett objektivt bevis på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen.

Den höga tekniska standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam. I goda arbetsmiljöer mår människor bra och presterar bättre samtidigt som vi gemensamt bidrar till ett hållbart samhälle.

En flytt hit är ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor vilket stärker varumärket. En flytt hit innebär att din organisation också blir Outstanding.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.