Torsplan etapp 2: först i Sverige med BREEAM Outstanding

Som första byggnad i Sverige har Torsplan etapp 2 i Stockholm uppnått miljöcertifieringen BREEAM:s högsta nivå Outstanding för förproduktionsstadiet.

Målen är högt satta. Vi vill bli först i Sverige med en miljöcertifiering i den högsta nivån Outstanding genom BREEAM. I och med att förproduktionsstadiet nu uppnått detta har vi tagit ett stort steg på vägen mot målet. Ambitionsnivån kan ingen tveka på.

Certifikatet är en kvalitetsstämpel och en garanti för både hyresgäster och investerare. För hyresgästerna i Torsplan etapp 2 kommer den slutgiltiga certifieringen bli ett kvitto på att de valt ett kontor i en av de ledande fastigheterna i världen när det kommer till hållbarhetsprestanda och arbetsmiljö. Den höga standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam att arbeta i.

Den låga energianvändningen innebär lägre kostnader för hyresgästerna. Vid en flytt från ett traditionellt kontorshus, byggt på 1980-talet, till en nybyggd BREEAM-certifierad fastighet kan energikostnaden minska med 30 till 40 procent. Om en hyresgäst hyr ett helt våningsplan i Torsplan kan det innebära en besparing på upp till 200 000 kronor per år.

För att nå upp till BREEAM Outstanding tar vi ett helhetsgrepp kring byggnadens hållbarhetsprestanda men också processen för att utveckla fastigheten och hur husets relation till omgivningen ser ut. Exempelvis väljs utrustning så som hissar med hänsyn till energianvändningen över tid. Närheten till kollektivtrafik och service minskar behovet av biltransport för de som jobbar i huset. Inuti huset handlar det exempelvis om att bygga med en tung betongstomme som har god värme- och kyllagrande förmåga.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.