Sweco väljer nybyggt, miljöcertifierat kontor i Göteborg

Swecos affärsidé bottnar bland annat i viljan att bidra till ett mer miljövänligt samhälle. Att då själva välja att etablera kontor i en miljöcertifierad fastighet är viktigt, för såväl miljön som för varumärkets skull.

Swecos affärsidé bottnar bland annat i viljan att bidra till ett mer miljövänligt samhälle. Att då själva välja att etablera kontor i en miljöcertifierad fastighet är viktigt, för såväl miljön som för varumärkets skull.

Målet var också att kunna erbjuda de anställda en inspirerande arbetsmiljö som stödjer företagets tillväxt liksom kunskapsutbytet och samverkan internt. Sommaren 2015 blir visionen verklig. Då flyttar Sweco in på en yta om ca 11 000 kvm i fastigheten som vi utvecklar på Skånegatan 1-3, vid Ullevi i centrala Göteborg.

– Vi ser med spänning fram emot att flytta till nya moderna lokaler utformade för oss. NCC är bra på att lyssna och omsätta våra behov till konkreta lösningar, säger Åsa Bergman, vd, Sweco Sverige.
Hållbarhetsfrågan prioriteras av Sweco. Därför betyder den objektiva granskningen som en miljöcertifiering innebär mycket. Skånegatan 1-3 ska nå den mycket höga nivån BREEAM Excellent utöver certifieringen genom GreenBuilding.

En miljöcertifiering garanterar förutom en fastighets miljöprestanda och energieffektivitet också att lokalerna i huset når de höga kraven som ställs gällande inomhusklimat. Ett sunt inomhusklimat påverkar dina medarbetares hälsa och välmående positivt.

Åsa Bergman och hennes kollegors krav är således höga och de vill ha lokaler som anpassats utifrån Swecos behov. När vi utvecklar arbetsmiljöer så gör vi det i nära samverkan med kunden just för att de individuella behoven ska kunna uppfyllas. Vi kallar processen Future Office by NCC. Resultatet för Sweco blir flexibla kontorslokaler som underlättar den interna kommunikationen samtidigt som hållbarhetsaspekten tagits på allvar.

Ambitionen att bidra till ett hållbart samhälle delar vi med Sweco och vi är glada att allt fler företag inser värdet i att välja miljöcertifierade lokaler.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.