Sunda kontor ger sunda medarbetare bevisar ny studie

En rykande färsk kontorsstudie visar hur betydelsefullt det är med goda vanor, belysning, växtlighet och ergonomi på arbetsplatsen. På alla punkter i studien presterade och mådde medarbetare bättre i en sundare arbetsmiljö.

En rykande färsk kontorsstudie visar hur betydelsefullt det är med goda vanor, belysning, växtlighet och ergonomi på arbetsplatsen. På alla punkter i studien presterade och mådde medarbetare bättre i en sundare arbetsmiljö.

Många organisationer brottas i dag med frågan ”Hur skapar man en kontorsmiljö som förbättrar verksamhetens resultat, samtidigt som medarbetare får en bättre vardag och ökad trivsel?”. En nederländsk studie som utförts av University of Twente, VU Amsterdam och fastighetsrådgivaren CBRE visar att det finns ett tydligt sammanhang mellan anställdas kontorsmiljö och de anställdas hälsa, välbefinnande och prestation. Därför är det ett måste att arbeta forskningsbaserat vid planering och uppförande av kontor.

Högre välbefinnande med växtlighet
Under sju månader genomfördes studien på CBRE:s Amsterdam-kontor med 124 deltagare och siffrorna talar sitt tydliga språk: både stora och små förändringar ger resultat för hur medarbetare mår och presterar. Man undersökte påverkan av växtlighet, bättre belysning, hälsosammare fikaalternativ, mental balans genom exempelvis meditation och massage samt ergonomi och fysisk träning. Resultaten från den hälsosamma gruppen jämfördes med en kontrollgrupp.

– I tidigare studier har vi sett att patienter har återhämtat sig snabbare i en miljö med växtlighet än en miljö utan växter. Studien på CBRE:s kontor visar att växter har en klart positiv inverkan på hur medarbetare mår jämfört med en miljö utan växtlighet. I miljön med växter kände sig 65 procent av medarbetarna mer hälsosamma, 76 procent upplevde att de hade mer energi och 78 procent mådde bättre, säger Lise Dybwad, ansvarig för Workplace Strategy på CBRE Norge. Andra studier har visat att växter och utsikt över växtlighet också kan påskynda återhämtningen efter stress, något som blir allt viktigare att bemöta på dagens arbetsplatser.

Öka produktiviteten med rätt kontor
Vi presterar bättre när vi mår bra – framtidens kontor måste vara platser där vi trivs. I den hälsosammare gruppen i CBRE:s studie visade alla undersökningar en förbättrad prestationsgrad jämfört med kontrollgruppen. Valet av kontor och dess utformning kan då vara en drivkraft för tillväxt genom att bidra till bättre prestation och nöjdare medarbetare, och en sund arbetsmiljö kan också inspirera till att leva ett sundare liv i övrigt.

Vi ser att det är helt avgörande med kontinuerliga diskussioner om hur vi kan använda oss av den senaste kontorsforskningen för att utveckla arbetsplatser där människor trivs och ohälsa motverkas. Alla NCC:s kommande kontorsprojekt bygger på den här tanken i och med vårt kontorskoncept Future Office som stödjer visioner om plats, form och funktion.

För de nya kontorsfastigheterna i Järva krog har vi till exempel lagt stort fokus på lösningar som ska öka medarbetares välmående och leda till hög produktivitet. Vi har valt att utveckla i ett område som det är lätt att ta sig till med cykel och kompletterar det med en rad mobilitetslösningar, då det är en viktig faktor för medarbetares hälsa samtidigt som det är snällt mot vår miljö och underlättar livspusslet för människor. På så sätt utvecklas vi tillsammans och mår bra i framtiden.

/Irene Öman, kundansvarig, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.