Stockholm Life i Hagastaden

Där Stockholm möter Solna växer Hagastaden fram. Redan i dag är området ett kraftfullt centrum därakademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Navet kallas Stockholm Life och fokus ligger på forskning och utveckling inom Life Science.
Där Stockholm möter Solna växer Hagastaden fram. Redan i dag är området ett kraftfullt centrum därakademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Navet kallas Stockholm Life och fokus ligger på forskning och utveckling inom Life Science.

Life Science, eller livsvetenskaper, innefattar en mängd olika discipliner såsom biologi, matematik, kemi och medicin. Kunskapen inom life science föds ur samarbeten mellan dessa traditionella discipliner inom den akademiska forskningen men också ur samarbeten med industrivärlden.

Målet är att låta Hagastaden utgöra en världsledande arena genom att vidareutveckla de förutsättningar som redan finns. Det görs i form av stora investeringar i bostäder, life science-fastigheter och kommunikation. Resultatet blir ett vetenskapskluster, där akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och sjukvård, myndigheter inom det medicinska området och internationellt framstående forskningsprojekt återfinns inom en koncentrerad yta och där förutsättningarna för samarbete är goda.

NCC har byggt fastigheten Torsplan, det första nybyggda huset i Stockholm Life, och Annika Eriksson som arbetar med uthyrning hos oss, har blivit intervjuad av teamet bakom Stockholm Life. I artikeln, som du kan läsa här, lyfter hon särskilt fram vår hyresgäst och tillika myndighet Inspektionen för vård och omsorg vars närvaro tveklöst kommer att stärka Stockholm Life i Hagastaden som ett världsledande område inom vård- och hälsovetenskap med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna i spetsen.

Torsplan i Hagastaden utgör en del av Stockholm Life, navet för Life Sciences.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.