Framtidens kontor

Social hållbarhet i fokus när Limhamns Multihus utvecklas

Från kalkbrott med cementfabrik till levande stadsdel med förskola på sjätte våningen. Limhamn växer småskaligt med trygghet, närhet och social hållbarhet i fokus.

Bortom Ön breder havet ut sig. Genom de stora fönstren ser både pedagoger och barn flera kilometer bortom lekplatsen sex våningar ovan mark. Förskolans utemiljö är lika stor som på en vanlig förskola med maxad lekfaktor. Skillnaden är att vi bygger den på taket till Multihuset i Limhamn.

Social hållbarhet handlar bland annat om att utveckla nya fastigheter som fyller ett behov i en stadsdel. I Limhamn saknas idag vårdcentral, BVC, matbutik, apotek och förskola på bekvämt avstånd från de bostäder som byggs i området. Multihuset fyller de behoven samt möjliggör för företag att etablera verksamheter i kontoren, med parkering i huset liksom ett trettiotal lägenheter och så förskolan för 80 barn tryggt utformat på taket.

För mig är Multihuset en stor servicehub till den stadsdel som växer fram. Det är en byggnad som ska hjälpa människor att få ihop livspusslet. Här kan en familj lämna barnen på förskolan, besöka vårdcentralen, handla något på apoteket och i matbutiken utan att lämna huset.

Skapar något som saknas

Det finns till och med kontorsytor, kanske kliver någon rakt ur hissen in på jobbet efter att ha lämna på förskolan. Min förhoppning är att det ska öppnas ytor för co-working också och på så sätt bjuda in Malmös start-ups till att etablera här. Vi ser också en möjlighet att erbjuda företag som redan är etablerade i området att bli en del av ett större sammanhang genom en flytt till Multihuset.

Stadsbyggnadskontoret inledde i tidigt skede dialoger med fastighetsägare, företagare, föreningar och Limhamnsbor. Målbilden är att det gamla hamn- och industriområdena återanvänds till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation, kultur, nya hamnfunktioner med mera. För att uppmuntra Limhamnsbor att fortsätta cykla prioriteras också en rejäl cykelparkering i huset. För att bara ta några exempel.

För oss på NCC är det viktigt är att vi skapar något som saknas och som bidrar till att levandegöra Limhamn. Med social hållbarhet i fokus utvecklar vi därför Multihuset till att bli en mötesplats där människor känner sig välkomna.

Henrik Bredenfeldt  //Henrik Bredenfeldt, regionchef syd, NCC Property Development

Gästbloggare

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!