Framtidens kontor

Sitter chefen i ett eget rum? Då minskar trivseln

Möjlighet till direkt feedback och mindre hierarkier på arbetsplatsen. Det är de effekter som uppskattas mest av medarbetarna när chefen sitter nära. Bland dem som sitter i öppna planlösningar tycker fler att närheten till chefen gör det lättare att få löpande feedback.

Informationen kommer från Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. I Kontorsbarometern tar de reda på vad Sveriges kontorsarbetande arbetskraft tycker, tänker och önskar sig. Allt för att de ska kunna bli en bättre värd.

I dag sitter 59 procent av cheferna på svenska kontor i ett eget rum. Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 chefer i dag inte upplever att deras kontor underlättar delaktighet i medarbetarnas arbete. Och det är oftare chefer med personalansvar som sitter själva. Utav de chefer som delar en öppen planlösning med sina kollegor är fler positiva till hur kontoret bidrar till deras delaktighet i medarbetarnas dagliga arbete.

Samband mellan avståndet till chefen och medarbetarnas produktivitet

Undersökningen visar på att om chefen upplevs som närvarande och synlig på kontoret kan bättre stämning och en mer harmonisk arbetssituation bli effekten enligt Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. Därför är det viktigt att kontoret utformas för att underlätta för cheferna att delta i det dagliga arbetet. Dock ska det såklart också finnas möjlighet för medarbetarna att prata avskilt med chefen.

Däremot råder det delade meningar om hur chefernas närvaro påverkar kreativiteten. 56 procent menar att de inte blir mer kreativa av att sitta nära chefen. När cheferna själva får skatta sin inverkan upplever 37 procent att medarbetarna blir mer kreativa om chefen sitter i närheten.

Hur ser det ut på ditt företag i dag? Genom att undersöka frågor om trivsel, produktivitet och kreativitet innan ett nytt kontor utformas, liksom att skapa en vision för hur ett idealt scenario ser ut innan en flytt, ökar möjligheterna till att ditt nya kontor blir just det kontor du och dina kollegor behöver.

People working at the office, at Alberga Business Park

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!