Säker arbetsmiljö ger färre olyckor

Vi talar ofta om vikten av inspirerande och individuellt anpassade arbetsmiljöer. Lika viktigt är det att arbetsmiljöerna är säkra för såväl medarbetare, underentreprenörer, konsulter som besökare. Det gäller såklart även våra arbetsplatser på NCC.

Vi talar ofta om vikten av inspirerande och individuellt anpassade arbetsmiljöer. Lika viktigt är det att arbetsmiljöerna är säkra för såväl medarbetare, underentreprenörer, konsulter som besökare. Det gäller såklart även våra arbetsplatser på NCC.

För att sätta säkerheten i ytterligare fokus införde vi, med start för tre år sedan, en återkommande dag som vi kallar Awareness Day. I år är den dagen i dag och vi inom koncernen ägnar oss åt att diskutera arbetsmiljö och säkerhet. Något som bidragit till att det nu inträffar hela 29 procent färre arbetsplatsolyckor på NCC. Visionen är självklart noll olyckor och nolltolerans mot att inte följa säkerhetsreglerna. För oss som jobbar på NCC är Awareness Day ett viktigt verktyg i arbetet med att nå denna vision.
Klockan 9 i morse avstannade arbetet på alla byggen och kontor runt om i NCC:s olika verksamhetsländer för en gemensam diskussion om hur arbetsmiljön upplevs och vad som kan göras för att förbättra säkerheten och hälsan bland medarbetarna. Vår arbetsmiljöchef och tillika ansvarig för Awareness Day, Lars Gunnar Larsson, passade på att fånga upp attityder och beteenden bland oss anställda och uppmuntrade oss till att sätta säkerheten främst.

I en säker och trygg arbetsmiljö är det lättare för medarbetarna att prestera på topp. Att föregå är bättre än att föregås, både ekonomiskt och mänskligt. Jag tycker därför att den här dagen är viktig och jag vill uppmuntra er som läser att kontinuerligt se över er arbetsmiljö och att kanske även införa en liknande aktivitet hos er.

Noggrann planering är en viktig del av säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser.
Med rätt utrustning kan även riskfyllda arbetsuppgifter utföras på ett säkert sätt.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.