Så skapar du en mindre stressig arbetsmiljö

Professor Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet. Här delar han med sig av 6 tips som kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Professor Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet. Här delar han med sig av 6 tips som kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

• Sänk kraven. En grundläggande orsak till stress är förstås att arbetsbördan är för hög. Var noga med att varje anställd ska ha tillräckligt lång arbetstid avsatt för varje uppgift.

• Välkomna diskussioner. I en atmosfär där de anställda kan diskutera arbetsuppgifter och ifrågasätta sådant som inte fungerar är risken mindre att folk bränner ut sig.

• Sudda inte ut gränsen mellan arbete och fritid. Förr var det enkelt – då gjorde man sina åtta timmar och gick hem. Idag använder många kvällarna till att fundera över arbetsuppgifter och svara på mail utan att sätta upp övertid. Chefen behöver vara tydlig med att ingen förväntas arbeta utanför arbetstid.

• Sluta omorganisera i onödan. Alla omorganisationer är stressande och de flesta är helt meningslösa och görs bara för att det finns en chef som vill sätta avtryck. Varje organisationsförändring leder till att de anställda måst etablera sina roller på nytt, vilket skapar osäkerhet. Många gånger går det utmärkt att lägga till en ny enhet utan att bryta sönder den befintliga strukturen.

• Var tydlig med kraven. Otydlighet är väldigt stressande och leder ofta till att de anställda överkompenserar för att vara på den säkra sidan. Om alla vet exakt vad som förväntas av dem så minskar stressen.

• Det ska vara roligt att jobba. Har man roligt på jobbet orkar man mer än om arbetet bara är en belastning. Det bästa är om man dessutom blir engagerad och upplever att det man gör är intressant och viktigt.


Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.