Så planerar du ett aktivitetsbaserat kontor

Bibliotek, färgglada grupprum, juice-bar, löpband vid skrivborden, tysta avdelningar och generösa sociala ytor. I aktivitetsbaserade kontor är det du och dina medarbetare som bestämmer vad som behövs för att ni ska lyckas lösa era uppgifter bäst.

Väljer du aktivitetsbaserat gör du det förhoppningsvis inte för att det är trendigt just nu, utan för att du analyserat din verksamhet och behoven som finns. Utgångspunkten för resan mot ett aktivitetsbaserat kontor bör förutom den grundläggande analysen vara en gemensam målbild om slutresultatet.

Att bli en attraktiv arbetsgivare, att kunna skapa mervärde för slutkunden och att ge bättre möjligheter till samarbete och interaktion mellan medarbetarna är exempel på mål som kan förverkligas med ett aktivitetsbaserat kontor. Lika så kan mål om knäpptysta lokaler förverkligas i ett sådant kontor. Nyckeln i planeringen är att se de olika delarna av kontoret som zoner där olika behov tillfredsställs.

Utgå inte från planlösningen på en gång. Kartlägg istället vilka aktiviteter som utförs hos er varje dag och vilka fysiska förutsättningar dessa kräver. Med detta som utgångspunkt kan en mer detaljerad planeringsfas inledas.

Ljusinsläpp, ljudisolering och ventilation är viktiga aspekter att diskutera tillsammans med fastighetsutvecklaren. Hur och var de olika zonerna placeras måste utgå dels från vad som är fördelaktigt utifrån hur byggnaden är konstruerad men också vilka aktiviteter som ska försiggå i zonerna. Grupprum kan exempelvis placeras närmre de sociala ytorna är de tysta avdelningarna.

Dessutom behöver det vara lätt att hitta till de olika rummen och de olika arbetsplatserna ska vara utformade så att de snabbt och enkelt kan anpassas efter individuella behov.

När det kommer till färgval, möbler och liknande är ofta varumärkesplattformen, företagets vision och dina medarbetare de bästa källorna till information och inspiration. Här finns närmast gränslösa möjligheter till att skapa lokaler som låter såväl medarbetare som besökare att känna, se, höra och kanske till och med smaka på företagets identitet.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.