Så påverkar kontoret ditt varumärke

Kontoret påverkar hur både kunder och medarbetare uppfattar ditt varumärke. Dra nytta av insikten och utforma ett kontor som stärker relationen med din omgivning.

Vare sig du vill det eller inte så påverkas ditt varumärke av lokalerna du sitter i. Därför är det hög tid att ta kontroll över kontorets utformning, inredning, läge och funktion. Flyttar du till ett nybyggt kontor kan du påverka det mesta men även äldre kontor kan förvandlas och bli varumärkesstärkande istället för att, i värsta fall, göra precis tvärt om. Vilken kultur som ryms innanför väggarna syns redan utifrån och så snart besökaren satt foten i receptionen får denne en känsla av vad ditt företag står för. Här listar jag tre saker att tänka på när du vill skapa ett varumärkesstärkande kontor.

1. Kontorets utsida ger ett första intryck

Redan utanför ger huset du sitter i ett första intryck till dina besökare och medarbetare. Spännande arkitektur är ett sätt att kommunicera innovationskraft medan stora glasytor och insyn ger en känsla av transparens. Kanske är en inbjudande och lättillgänglig entré allra viktigast eller skyltar som syns på långt håll.

2. Receptionens viktiga roll i hur du uppfattas

Receptionens medarbetare har en oerhört viktig roll i att skapa rätt känsla för dem som besöker dig men även den fysiska utformningen spelar in. Finns det någonstans att sitta och arbeta för dem som kommer tidigt till mötet och du har väl en besökstoalett utanför säkerhetsgrindarna? I receptionen kan du också låta kunder smaka på ditt varumärke genom att bjuda på mat, snacks eller dryck som går i linje med bilden du vill förmedla.

3. Inredning och färgsättning

Inredningsdesign är ett användbart verktyg när du vill fylla ett kontor med känslan av ditt varumärke. Mer om detta berättade Peter Walker, arkitekt SAR/MSA och partner på BAU i ett av mina tidigare blogginlägg. Utforma alltså inte bara kontoret så att de anställda trivs, tänk redan i ett tidigt stadium på hur besökaren uppfattar insidan av ditt kontor. Vill du uppfattas som varm och inbjudande är inte marmorgolv rätt val och önskar du luckra upp hierarkier kan öppna kontorslandskap vara det du behöver. Tänk bara på att låta en noggrann analys ligga till grund för besluten du fattar, inte de planlösningar eller möbler som känns trendiga just nu.

När alla pusselbitar fallit på plats blir kontoret en fysisk bärare av företagets identitet och värderingar. Nyttan? Stolta medarbetare, stärkta relationer med kunderna och en arbetsmiljö du ser fram emot att åka till varje dag.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.