Så lyckas chefer och medarbetare i ett aktivitetsbaserat kontor

Ett aktivitetsbaserat kontor ställer andra sorters krav på chefer och medarbetare. I den avslutande serie blogginlägg om aktivitetsbaserade kontor har turen kommit till vad som gör ett aktivitetsbaserat arbetssätt lyckat.

Ett aktivitetsbaserat kontor ställer andra sorters krav på chefer och medarbetare. I den avslutande serie blogginlägg om aktivitetsbaserade kontor har turen kommit till vad som gör ett aktivitetsbaserat arbetssätt lyckat.

Okej, du har planerat flytten till ett aktivitetsbaserat kontor och du har adresserat utmaningarna med det . Nu är det dags att fokusera på det som kommer efter: vardagen. Här kommer några tips kring hur man ska lägga upp sitt arbete så att man får ut mesta möjliga av sitt nya kontor och arbetssätt.

Ta ansvar för din arbetsdag
Alla på en arbetsplats är en ledare. Man leder minst en person – sig själv. Självledarskap är jätteviktigt i ett aktivitetsbaserat kontor. Jag tycker att det är schysst om man är gladare när man går från arbetet än när man kom dit, och på ett aktivitetsbaserat kontor måste man själv ta ansvar för att man trivs.

En nyckel är att skapa en bra arbetsrytm. Det kan till en början kännas ostrukturerat, men känn in vad som funkar för dig. Vissa kan bli stressade av mycket frihet, då ger man sig själv struktur. Man kan planera in pass där man sitter på en viss kontorsyta: på måndag morgon sitter man i en tystare avdelning och bearbetar mejl, på tisdagar sitter man på en social yta med sin arbetsgrupp. Genom att du tar ansvar för när och var du ska göra vad får du en bra variation som är både stimulerande och hälsosam.

Behovet av tillit stort i aktivitetsbaserat arbetssätt
Ledarskap på ett aktivitetsbaserat kontor ser också annorlunda ut gentemot ett mer traditionellt kontor. Chefer och ledning måste ha tilltro till sina medarbetare, men det kan kännas otryggt att inte veta var man har sina medarbetare och vad de gör. Men att övervaka medarbetare och inte låta dem arbeta som de vill är inget alternativ.

Det som en chef däremot behöver göra är att tillsammans med medarbetarna sätta upp tydliga mål och ha tätare avstämningar med varje medarbetare. I stället för ett medarbetarsamtal om året, kanske man har tre, fyra stycken – eller rentav ett i månaden. Chefer på aktivitetsbaserade kontor behöver jobba tydligt med målstyrning och ha ett mer coachande ledarskap.

En stor farhåga för chefer i aktivitetsbaserade kontor är hur man samlar teamet och skapar en bra teamkänsla. Här kan man jobba med både digitala och fysiska verktyg: lösningar som Skype eller chattprogram fångar upp medarbetare digitalt och ger möjlighet till snabba avstämningar, medan informella samlingsplatser eller fikamöten på kontoret skapar teamkänsla.

På samma sätt som man schemalägger avstämningar med kollegor, måste man som chef avsätta tid till sig själv. Med chattprogram är det lätt att känna sig påpassad – alla ser om du är online eller inte. Våga logga av, och jobba i lugn och ro. Har dina medarbetare rätt redskap, jobbar de också på under eget ansvar. Det är den stora vinsten med aktivitetsbaserat – samarbetet och det egna arbetet går hand i hand.

Karin Ståhl, partner och arbetsplatsstrateg, GoToWork

Läs mer om Future Office hos NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.