Rätt kontor lockar talangerna till dig

Förmågan att attrahera rätt sorts människor och att få dem att stanna kvar är en nyckelfaktor i företagets framgång. Vad är det egentligen som gör att medarbetarna presterar på topp och trivs på jobbet?

Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, har under tre år sökt svaren genom ett forskningsprojekt utfört på NCC. Slutsatserna presenterar hon i boken Framtidens arbetsplatser. Enligt Susanna Toivanen är framtidens arbetsplats ett dynamiskt begrepp som bäst definieras utifrån de utmaningar som påverkar dess framtida utveckling.

– En frisk arbetsplats har gynnsamma effekter på både individ och verksamhet. Vi har i dag en god vetenskaplig grund för vad som definierar friska arbetsplatser, säger Susanna Toivanen.

Lagom arbetstempo, rättvisa ledare, tydliga mål, möjlighet att utvecklas i arbetet är några viktiga faktorer som påverkar hur medarbetare trivs och presterar på jobbet. Hälsa är starkt kopplat till medarbetares kreativitet och produktivitet och därmed en viktig indikator för företagens framgång.

En sund arbetsmiljö handlar givetvis också om den fysiska omgivningen med faktorer som ljus, ljud, ventilation och inredning med mera. När de psykosociala och fysiska kraven uppnås mår medarbetarna bra och presterar desto bättre.

Många av dagens kontor lever inte upp till kraven. Moderna kontorslokaler och arbetsmiljöer bör utformas för intelligenta, sociala och rörliga människor. Lokalerna bör göra det lätt för människor att arbeta koncentrerat, oavsett om arbetet omfattar individuella uppdrag eller gruppaktiviteter. Det moderna kontoret är helt enkelt lika mycket en mötesplats som en arbetsplats. Att välja rätt kontor och att skapa en inspirerande arbetsmiljö är därför ett av de viktigaste strategiska beslut ditt företag måste ta.

Tre faktorer som skapar en inspirerande arbetsmiljö:

1. Anpassa aktivitetsnivån
Låt deltagarna sätta sina egna mål och själva bestämma hur de motionerar eller rör på sig. Skapa sedan förutsättningar genom gemensamma aktiviteter, friskvårdsprojekt och att kommunicera aktiviteterna som en del av företagskulturen. För att få med så många som möjligt bör det finnas stöd från ledningen så att aktiviteter och budskap får en tyngd.

2. Social interaktion
Gemensamma projekt baserade på frivillighet skapar engagemang. Utnyttja gemenskapens styrka, exempelvis genom att samla organisationens trendsättare inom teknologi, gemenskap och välmående som i sin tur kan engagera och aktivera sina kollegor. Och skapa rum för olika typer av aktiviteter på kontoret.

3. Skapa rum som motiverar
Det allra bästa är om företaget själva kan erbjuda ett utrymme på kontoret som fokuserar till medarbetarnas hälsa, till exempel ett avslappningsrum eller ett gym. Har man inte resurser till det så går det utmärkt att skapa samarbeten med gym och träningsanläggningar i samma byggnad.

Här kan du läsa mer om framtidens kontor.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.