Produktiviteten ökar med god arbetsmiljö

Att erbjuda en god fysisk arbetsmiljö gör inte bara att medarbetare trivs på en mer generell nivå, det ökar också produktiviteten, enligt en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet.

Att erbjuda en god fysisk arbetsmiljö gör inte bara att medarbetare trivs på en mer generell nivå, det ökar också produktiviteten, enligt en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet.

En rapport från Nordiska ministerrådet har undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet i de nordiska länderna och funnit att det finns ett positivt samband dem emellan – och att resultatet är liknande i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det här är viktig information att ta till sig och diskutera på arbetsplatsen, och på NCC tar vi arbetet med arbetsmiljö på största allvar.

Arbetsmarknadens utmaningar kräver ökad produktivitet
Vi står inför utmaningar på arbetsmarknaden. Allt fler går i pension och den generation som går i pension just nu är både stor och betydande. Vi behöver också producera mer i Norden. Det här är bakgrunden till undersökningen som Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till. De här två utmaningarna riskerar nämligen att påverka vår välfärd i Norden.

Undersökningen visar att det finns sätt för att öka både vår hälsa och vår produktivitet. En samkörning av norska uppgifter om sjukskrivningar och siffror för produktivitet visar nämligen tydligt att sjukskrivningar påverkar produktiviteten. Kort sagt är glada och friska medarbetare mer produktiva än de som inte mår lika bra. Så genom att minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen lär produktiviteten sannolikt öka, något som gynnar alla.

Verktyg för förbättrad arbetsmiljö
Studien utfördes av det danska analysföretaget DAMVAD tillsammans med arbetsmiljöforskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Eftersom det inte tidigare gjorts någon liknande undersökning finns det fortfarande mycket kvar att utforska kring detta, men det ger oss en tydlig indikation på hur viktig arbetsmiljön är för att medarbetare ska kunna vara och känna sig produktiva. Och genom att kunna peka på konkret forskning, blir det också lättare att kräva och genomföra ändringar som bidrar till en god arbetsmiljö.

Varje steg som tas mot en förbättrad arbetsmiljö är värt att ta ombord och det är just därför som det är så viktigt att titta närmare på undersökningar som denna.

Vårt kontorskoncept Future Office är ett nyfiket och forskningsbaserat koncept som får både människor och lönsamhet att växa. Därför tar vi del av både andras forskning och samarbetar själva med forskare. I Sverige har vi arbetat med arbetsmiljöforskare Susanna Toivanen och i Danmark samarbetar vi just nu med Thomas L.W. Toft, Industrial PhD-student på NCC Property Development.

Framtidens kontor ska kunna bidra till fler idéer, högre produktivitet och nöjdare medarbetare. En miljö som gör att människor växer och där ohälsa motverkas.

/Johanna Hult-Rentsch, Regionchef NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.