Ont i ryggen? – Bristande socialt stöd på jobbet kan vara orsaken

Värker ryggen på jobbet? Problemet behöver inte vara stolen du sitter på. Det kan vara chefen, kollegornas eller ditt eget beteende som ställer till det.

Rörelse, rätt skrivbord och regelbundna promenader på kontoret är sådant som gör det lättare för kroppen att hantera ett stillasittande jobb. Uppenbart är även att tunga lyft och andra fysiska ansträngningar kan ge ryggproblem. Men det finns fysisk smärta som uppkommer av andra orsaker.

Den nya rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. En systematisk litteraturöversikt” som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu presenterar visar tydliga kopplingar mellan psykosociala faktorer och ryggproblem. Personer som får lite eller inget stöd från chefer och kollegor är mest benägna utveckla ryggbesvär.

Utifrån psykosocial organisations- och arbetsmiljöforskning vet vi att sociala kontakter är avgörande för hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Hur dessa faktorer påverkar framtidens kontor har arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, undersökt närmare under hennes forskningsprojekt hos oss på NCC. Detta är kunskap vi använder oss av när vi utvecklar nya arbetsmiljöer.

SBU:s rapport tydliggör rent konkret hur just ryggen påverkas av detta på dagens arbetsplatser. Själva rapporten består av en sammanställning av de senaste 30 årens forskning och detta har gjorts tillsammans med experter på medicin- och arbetsvetenskap.

Karin Harms-Ringdahl är fysioterapeut och tillika ordförande för projektet. Hon berättar för DN att riskgruppen framförallt gäller personer med en pressad arbetssituation och med små möjligheter att påverka. Någon skillnad mellan könen har däremot inte hittats.

I vissa arbetsmiljöer har människor däremot mindre besvär. Personer som upplever goda möjligheter att påverka det egna arbetet, de som upplever att de får stöd i sitt arbete och de som har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre ryggbesvär än andra.

Som chef gäller det bland annat att lyssna på medarbetarna och ge dem möjlighet att variera exempelvis arbetsuppgifter och sin arbetstid samt att möjliggöra social interaktion.

Det handlar också om vilket kontor en organisation väljer. Genom att välja en arbetsmiljö som utformats för att främja social interaktion, god kommunikation och ett företags verksamhet i sin helhet blir det enklare för såväl chefer som medarbetare att skapa en miljö som är hälsosam för alla.

 Samarbete NCC

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.