Öka er effektivitet med en Leesman Study

Leesman är Europas ledande och snabbast växande oberoende expert på arbetsplatseffektivitet. Med hjälp av en Leesman Study ser du hur ditt företag mår.

Leesman är Europas ledande och snabbast växande oberoende expert på arbetsplatseffektivitet. Med hjälp av en Leesman Study ser du hur ditt företag mår.

En Leesman Study mäter hur sådant som kultur, rutiner och den fysiska miljön påverkar medarbetarna och deras prestation. Studien tar ett helhetsgrepp kring dessa aspekter och presenterar resultatet på ett lättillgängligt sätt som gör att företaget kan använda resultaten för att förbättra sin effektivitet.

Just nu har NCC en tävling där ditt företag kan vinna en Leesman Study. Allt du behöver göra för att delta är att berätta hur arbetsmiljön ser ut på ditt företag och hur du tror att den kan förbättras.

Detta vinner du på att använda en Leesman Study:
• Du får en helt oberoende uppskattning av hur ditt företag mår och presterar.
• Insamlade data samlas i ett kraftfullt analysverktyg som gör att du kan filtrera alla data dynamiskt – per avdelning, plats eller andra variabler.
• Du får en mycket precis bild av hur själva fastigheten stödjer teamens arbete i lokalerna.
• Resultaten kan jämföras med andra organisationer, vilket ger dig en unik insikt i hur företaget står sig konkurrensmässigt.
• Själva medarbetarundersökningen går snabbt; ungefär elva minuter av medarbetarnas tid tas upp av undersökningen.
• Leesman Study fungerar på alla sorters fysiska arbetsplatser.
• Du kan bjuda in ett obegränsat antal medarbetare till undersökningen.
• Med hjälp av Leesman kan du skräddarsy undersökningen till att passa just ditt företag.

Vill du vara med och tävla om en Leesman Study till ditt företag? Klicka här för att läsa mer.

/Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.