NCC på SvD Property Summit

I fredags var NCC:s Marie Bucht, head of business intelligence, och forskaren Susanna Toivanen, talare på konferensen SvD Property Summit. Tillsammans pratade de om morgondagens kontor. Susanna inledde med en tillbakablick på 100 år av kontorshistoria. Från de så kallade trälhaven vid 1900-talets början till dagens intresse för aktivitetsbaserade kontor. De sistnämnda har fått brett genomslag först på senare år trots är att de är flexkontor i grunden och har studerats i forskningen sedan 1985. Faktum är att kontorets utformning är under omprövning.

I fredags var NCC:s Marie Bucht, head of business intelligence, och forskaren Susanna Toivanen, talare på konferensen SvD Property Summit. Tillsammans pratade de om morgondagens kontor. Susanna inledde med en tillbakablick på 100 år av kontorshistoria. Från de så kallade trälhaven vid 1900-talets början till dagens intresse för aktivitetsbaserade kontor. De sistnämnda har fått brett genomslag först på senare år trots är att de är flexkontor i grunden och har studerats i forskningen sedan 1985. Faktum är att kontorets utformning är under omprövning.

Susanna Toivanen, forskare.

Kontoret blir allt viktigare som mötesplats. En hemmahamn, som Christina Bodin Danielsson kallade det i ett tidigare inlägg här på bloggen. Den digitala utvecklingen gör att vi kan ta med oss jobbet till andra platser men vi kan oftast inte ta med oss människorna vi arbetar med. Jag tror att det är när vi människor möts, diskuterar och utmanar varandra som de riktigt innovativa lösningarna uppstår. Vi ska heller inte underskatta att människor är sociala varelser som mår bra av att träffa andra. Och mår man bra, då presterar man bra.

När Susanna talat klart tog Marie över rampljuset. Hon lyfte frågor om framtidens lägen. Platser som förr var lämpliga för kontor är det kanske inte längre. Nu väljer ju till och med TeliaSonera att lämna sina gamla lokaler. Samtidigt har lägen som tidigare inte varit attraktiva, nu blivit det. Marie lyfte Sundbyberg som exempel på en ort som tack vare tillväxt, förtätning och framförallt god tillgång till spårbunden kommunaltrafik blivit ett attraktivt läge. Att förutsäga sådan utveckling är svårt men det är just därför vi har Marie, Susanna och våra övriga medarbetare som fokuserar på trendspaning och forskning.

Marie avslutade sin del av presentationen med att betona att allt fler företag inser värdet av en fungerande arbetsmiljö ur ett rekryteringsperspektiv. Morgonondagens arbetskraft ställer högre krav än tidigare generationer. För att kunna locka talangerna från de bästa universiteten gäller det att både erbjuda spännande arbetsuppgifter, karriärmässig utvecklingspotential och en arbetsmiljö som gör att medarbetarna vill gå till jobbet.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.