Musik kan öka både produktivitet och försäljning

Återkommande studier visar att musik har många positiva egenskaper och påverkar oss emotionellt. Musik kan öka försäljning i butiker men också öka koncentrationen under en arbetsdag.

Återkommande studier visar att musik har många positiva egenskaper och påverkar oss emotionellt. Musik kan öka försäljning i butiker men också öka koncentrationen under en arbetsdag.

Hur kommer det sig egentligen att musik påverkar oss så kraftigt på olika plan? Forskare tror att vår kropp har en inneboende rytm tack vare till exempel hjärtslag och andning, och att kroppen kan rätta in sig i musikens rytm. Det skulle i så fall förklara varför många upplever att musik lindrar stress och hjälper till att hitta fokus.

Musik stimulerar till köp
På samma sätt som musiken kan hjälpa oss att hitta fokus kan den påverka oss att konsumera, och att varumärkesanpassa musiken i butiken kan ge stora fördelar. Spelar en butik låtar som passar varumärket kan försäljningen öka med upp till nio procent och få kunderna att må bra, visar en undersökning från HUI.

Musik kan bidra till att vi skapar oss en bild över vad det är för plats vi besöker; spelas klassisk musik kan vi uppfatta det som att det är ett lite finare ställe med äldre klientel. Musik i ett högre tempo kan påverka oss att röra oss snabbare i lokalen medan musik med ett lägre tempo ger motsatt effekt. Klart är att musiken påverkar konsumenters köpbeteende och berättar om varumärket. Därför är det viktigt att välja sin musik noggrant och strategiskt.

Musikval beroende på arbetsuppgift
I en annan studie lät man en grupp lyssna på musik under sitt arbetspass medan en annan grupp fick arbeta i tystnad. Det visade sig att de som lyssnade på musik löste varje arbetsuppgift snabbare och jobbade mer effektivt, medan de personer som arbetade i tystnad tog längre tid på sig vid varje uppgift.

Att lyssna på musik på arbetet passar vissa, men inte andra och det har också att göra med dina arbetsuppgifter. För en uppgift som du gör för första gången kan det vara bra att ha det tyst omkring dig. För en uppgift som du har gjort tidigare kan musik öka ditt fokus. Är det en uppgift som inte kräver din fulla tankeverksamhet rekommenderar forskare glad pop då genren har ett bra tempo. Till arbetsuppgifter som kräver mer fokus är instrumental musik att rekommendera då text i dessa sammanhang kan uppfattas som ett störningsmoment.

Musik kan också hjälpa till att motverka de produktivitetsdippar som inträffar under arbetsdagen. Testa att sitta en stund med hörlurar på kontoret och se om musiken hjälper dig att arbeta mer fokuserat, och prova gärna olika sorters musik. Det är inte säkert att det är din vanliga favoritmusik som hjälper dig att fokusera, prova klassisk och instrumental musik – själv upplever jag att pianomusik är bra för mitt fokus.

Läs gärna mer om hur musik påverkar oss i en färsk svensk studie: Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas & Sporre, Hampus (2017). Effects of Brand-Fit Music on Consumer Behavior: A Field Experiment. HUI Research.

Är du nyfiken på hur vi på NCC tänker runt framtida kontor? Läs mer om Future Office by NCC. 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.