Musik eller inte i butiken – hur påverkas kunderna och deras lojalitet?

Musik bidrar i många fall till kundens positiva beteende i fysiska butiker, men bakgrundsljudet kan ha negativa effekter på lång sikt.

Bakgrundsmusik är vanligt i svenska butiker och generellt pekar vetenskapliga studier på att musiken får kunderna att må bättre, stanna längre i butiken och köpa mer.

Ett problem som få tänker på är att majoriteten av dessa studier gjorts i form av experiment i kontrollerade miljöer. Det vill säga, testerna har inte genomförts i en äkta butik och studierna är sällan gjorda i Sverige.

En grupp forskare på Karlstads Universitet har gjort en studie som publicerades i Journal of Retailing and Consumer Services år 2012. Studien genomfördes i riktiga butiker och respondenterna var kunder som varit inne och handlat.

Stäng av musiken och öka försäljningen på lång sikt

Musik i butiken kan på kort sikt öka försäljningen, men på längre sikt ger en harmonisk tystnad det bästa resultatet. Avsaknad av musik kan nämligen öka kundernas lojalitet och nöjdhet enligt forskarna.

Något som är viktigt att tänka på är att musik, eller avsaknaden av den, påverkar olika kundgrupper på olika sätt.  Skillnaden mellan kvinnor och män, och hur respektive grupp påverkas, tas bland annat upp i studien: kvinnor är mer positiva till tystnad eller musik i lägre tempo medan män föredrar ett högre tempo.

Kundens reaktion kan också vara olika beroende på vilken tid på dagen denne handlar.

Rent praktiskt visar denna studie hur viktigt det är känna sina olika kundgrupper och deras beteende, för att på så sätt kunna besluta vilken typ av musik som ska spelas och när. Det kan ju också vara så att ingen musik ska spelas – att kunderna helt enkelt föredrar tystnad i butiken.

Tänk på detta när du väljer mellan musik eller tystnad:

  1. Vilka kundgrupper befinner sig i butiken vid vilka tider?
  2. Vilken typ av musik går i linje med hur vi vill att vårt varumärke ska uppfattas?
  3. Finns det tillfällen när musik skapar ett störande brus, exempelvis under rusningstid när den allmänna ljudvolymen redan är hög?
  4. Valet av musik är en strategisk fråga, lämna inte valet av låtlista åt respektive butiksmedarbetare då det lätt blir personligt istället för strategiskt.
  5. Konsumenter upplever butiksmiljöer som helheter. Musik, dofter, visuella intryck, trängsel och andra så kallade atmosfäriska faktorer skapar en total bild.

Glöm inte att göra kontinuerliga undersökningar bland dina kunder för att få en tydlig bild av vad just de uppskattar!

Den vetenskapliga artikeln jag refererar till heter: Let the music play or not: The influence of background music on consumer behaviour och är skriven av Pernille K. Andersson, Per Kristensson, Erik Wästlund och Anders Gustafsson.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.