Framtidens kontor

Motiverade medarbetare skapar kundnytta

Erik Modig är expert på hur man kommunicerar för att motivera människor. I sin forskning studerar han bland annat hur företags medarbetare och kunder fattar beslut. Slutsatsen är att medarbetares motivation hänger ihop med den kundnytta som skapas.

Förenklat handlar det om att koppla ihop de processer som handlar om behov, mål, värderingar och självuppfattning.

– Desto mer en individs emotionella, omedvetna mål, behov och värderingar stämmer överens med företagets värderingar och visioner desto större är chansen att man är motiverad på jobbet och då även presterar bättre. Om dessa värderingar även stämmer överens med de hos kunderna ökar sannolikheten för en stark kundrelation som också motiverar kunderna, säger Erik Modig.

Att lyckas koppla ihop allt detta är en utmaning som många ledare kämpar med varje dag.

– Avgörande för att resultatet ska blir motivation är att det råder konsekvens i kopplingarna mellan människans emotionella, oftast omedvetna drivkrafter och de mer explicita och rationella. Förstår man dessa kopplingar blir det också teoretiskt möjligt att påverka och främja vissa beteenden, säger Erik Modig.

Genom att koppla ihop förståelsen för beslutsfattande så väl internt som externt med nya insikter kring motivation har detta gett ett nytt inflöde av kunskap till ledarskapsforskning och till vår kunskap om mänskligt beteende.

Hur kan företag och chefer använda detta praktiskt och konkret redan idag?

För det första handlar det om att grundligt förstå hur kunders och anställdas värderingar faktiskt stämmer överens med företagets värderingar och vision. Det är svårt att växa som företag om man inte har en gemensam grund att stå på. För det andra handlar det om att förstå hur ledning kan manifestera dessa värderingar till anställda och kunder.

– Här är det viktigt att inte bara rikta sig till den rationella hjärnan med hjälp av budskap i olika texter, tal, mail och så vidare. Ännu viktigare är att tala till den emotionella hjärnan.

Detta kan man exempelvis göra genom att utforma den fysiska miljön så att atmosfären påverkar hur vi känner och samtidigt underbygger våra värderingar.

– Inte minst handlar det om vårt eget beteende. Ledning och chefer måste handla i enlighet med dessa värderingar i det dagliga arbetet. Om de inte gör det kommer den emotionella hjärnan inte övertygas och då spelar det mindre roll hur fina dokument och riktlinjer vi har. Det handlar om att leva som man lär, avslutar Erik Modig.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!