Miljöcertifiering- fördelar med BREEAM för dig som hyresgäst

Strax utanför Sundsvall har vi på NCC utvecklat handelsfastigheten Birsta som vi sålt till Sveafastigheter Fond III. Nu har byggnaden miljöcertifierats genom världens mest utmanande miljöcertifieringssystem BREEAM. Vi landade på den goda nivån Very Good. Men varför är det viktigt för oss, för dig och för miljön att miljöcertifiera kommersiella fastigheter?

Strax utanför Sundsvall har vi på NCC utvecklat handelsfastigheten Birsta som vi sålt till Sveafastigheter Fond III. Nu har byggnaden miljöcertifierats genom världens mest utmanande miljöcertifieringssystem BREEAM. Vi landade på den goda nivån Very Good. Men varför är det viktigt för oss, för dig och för miljön att miljöcertifiera kommersiella fastigheter?

Som fastighetsutvecklare använder vi miljöcertifieringssystem för att säkerställa att fastigheterna vi utvecklar når den miljöprestanda vi vill. Det är inte vi som kontrollerar att kraven uppnås utan en oberoende part. I Sverige är det Sweden Green Building Council som ansvarar för alla certifieringar genom BREEAM.

För hyresgästerna finns det klara fördelar med att välja en miljöcertifierad fastighet och i synnerhet då att välja en som certifierats genom BREEAM. Kraven är höga för att nå upp till de tre högsta nivåerna Very Good, Excellent och Outstanding vilka också är dem vi satsar på när det gäller våra egenutvecklade fastigheter. Men det handlar inte bara om minskad användning av resurser som energi, vatten och byggnadsmaterial under byggnadens hela livscykel. Det handlar också om hur det faktiskt är att arbeta i huset för dem som vistas där varje dag när byggnaden är klar. God inomhusmiljö prioriteras högt i BREEAM och för varje faktor som uppfylls samlar byggnaden poäng som slutligen kan översättas i vilken certifieringsnivå som uppnåtts.

En sund arbetsmiljö med skräddarsydd belysning, akustik och luftkvalitet påverkar välbefinnandet, hälsan och produktiviteten hos dem som arbetar i byggnaden. Att välja en miljöcertifierad byggnad innebär således att du som hyresgäst kan vara säker på att vi arbetat med dessa faktorer när huset byggdes.

Tittar vi utanför byggnaden så utvärderar BREEAM även hur lätt eller svårt det är att ta sig till fastigheten. BREEAM premierar lägen med goda kommunikationslösningar som tillgång till kollektivtrafik och en välutvecklad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter. Även tillgång till lokal service som restauranger och handel värderas.

Det är inte lätt att välja lokal, därför blir miljöcertifieringen även ett utvärderingsverktyg för dig att använda när du jämför olika potentiella lägen och lokaler.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.