Masthuggskajen först i Sverige att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blev det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige att certifieras genom Citylab Action. Hållbarhet löper som en röd tråd genom utvecklingsarbetet.

Masthuggskajen i Göteborg blev det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige att certifieras genom Citylab Action. Hållbarhet löper som en röd tråd genom utvecklingsarbetet.

Den nya stadsdelen Masthuggskajen är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla stadens centrala delar. Masthuggskajen har blivit ett nytt sätt att tänka på en stadsdel i Sverige. NCC är en av parterna som utvecklar det nya området.

Tillsammans med Göteborgs Stad och ett antal fastighetsbolag bygger vi en grön stadsdel med trivsamma utemiljöer och bra mikroklimat. Målbilden är ett ökat välbefinnande bland de som bor och arbetar i området. I det arbetet ingår att skapa attraktiva mötesplatser och en socialt blandad stad med levande gator, torg, bostäder och kontor, lokala verksamheter och kultur. Masthuggskajen ska stödja människors, och företags, möjligheter att leva och verka hållbart.

Hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden

Bebyggelse och energisystem ska ha en minskad miljöpåverkan för människor som lever och verkar i området i allt från dagvattenhantering, låg energianvändning, förnyelsebar energi och hållbara kretslopp. Det finns också en vilja att göra det enkelt att röra sig i området och främja transporter med lågt klimatavtryck.

Hållbarhet löper som en röd tråd genom hela projektet, något samtliga parter som utvecklar Masthuggskajen bidragit till redan från start. Rent konkret gör vi på NCC det genom att bl.a. erbjuda miljöanpassade kontorslokaler.

Kortfattat menar vi att de fastigheter som skapats och utvecklats ska bidragit med fler positiva värden än negativa effekter inom hållbarhet. Ur ett miljöperspektiv fokuserar vi på byggnaden och dess prestanda inom områdena energi, material och cirkulär ekonomi.

Först i Sverige med certifiering av hel stadsdel

Masthuggskajen var ett av tolv pilotprojekt som ligger i framkant gällande hållbarhetsarbete och nu har vi som första projekt i Sverige certifierats genom Citylab.

Stadsdelen har nu som första projekt i Sverige certifierats enligt Citylab Guide 2.0, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council, är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat utifrån svenska förhållanden. Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden och för att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer. Bland annat ingår att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

För oss på NCC är en viktig ambition att skapa hållbara och levande stadsdelar där miljöpåverkan minimeras samtidigt som områdena är attraktiva, trivsamma och har en unik identitet. Vi är stolta över att bidra till att förverkliga den vision i Masthuggskajen.

/Emil Engelbrektsson, Investment Manager på NCC Property Development

 

[box type=”shadow”] Mer om Masthuggskajen

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen i Göteborg byggs 1 200 bostäder, över 5 000 arbetsplatser samt restauranger, skolor och hotell. Projektet heter Masthuggskajen och är en del av Vision Älvstaden. Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter, Hotell Draken och Älvstranden Utveckling.

Läs mer om NCC:s del av projektet här. [/box]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.