Lönsamhet som håller i längden

Från ett soligt Cannes till ett snöigt Stockholm men inspirationen från MIPIM bar Mikael Graffman, Marie Bucht och Peter Wågström med sig tillbaka till oss på kontoret.
Marie Bucht, Business Intelligence, NCC.

Jag passade på att sitta ned med Marie Bucht, ansvarig för Business Intelligence, för att höra mer om frukostseminariet NCC ordnade under mässan. Temat, och titeln, på seminariet var Sustainability and profit – a goal we share.

För mig och Marie går hållbarhet hand i hand med lönsamhet. Det är likaså ett gemensamt mål för oss på NCC, våra hyresgäster och våra investerare. Jag ställde ett par frågor till Marie.

Varför är det viktigt att vi har ett gemensamt mål?
För att alla tjänar på det. När vi ser till att våra fastigheter, och därmed hyresgästernas arbetsmiljöer, håller hög standard skapas mervärde. Vi vill skapa sunda och resurssnåla fastigheter. Hyresgästen kan arbeta effektivt i flexibla lokaler som utvecklats för att minimera dess miljöpåverkan. Alla vinner i längden. Miljön, hyresgästerna, investerarna och så vi som fastighetsutvecklare.

Vad innebär vinster som håller i längden?
Långsiktig hållbarhet handlar om miljöansvar och ekonomi men också om att sätta hyresgästen i centrum. Energi- och resurseffektivitet under fastighetens hela livscykel innebär lägre kostnader och i denna typ av fastigheter skapas arbetsmiljöer där hyresgästen kan bedriva sin verksamhet på ett optimalt sätt. För investerare är det såklart viktigt att hyresgästen trivs och ur ett miljöperspektiv är energi- och resurseffektivitet naturligtvis relevant.

Under frukostseminariet berättade ni mer om kontorsfastigheten på Østensjøveien 27 i Oslo. Berätta mer för bloggläsarna som missade frukosten?
Vår nya kontorsfastighet Ø27 utnämndes till en av världens 100 mest hållbara byggnader på FN konferensen om hållbar utveckling 2012. Att fastigheten utnämndes beror på att vi tagit ett helhetsgrepp kring hållbarhet där ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ingick. Det är så vi måste jobba och jag upplever att både investerare och hyresgäster öppnat ögonen för fördelarna detta genererar.

På miljökonferensen Rio+20 blev NCC:s nya kontorsbyggnad på Østensjøveien 27, Oslo utsedd till en av världens 100 bästa miljöbyggnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.