Ledarskap inom logistik – lokalens viktiga roll

Även om ledare kan se ut att ha likartade förutsättningar inom logistiken så skiljer sig resultaten ofta sig åt. En genomtänkt lokalstruktur ökar förutsättningarna för ett effektivt ledarskap.

Även om ledare kan se ut att ha likartade förutsättningar inom logistiken så skiljer sig resultaten ofta sig åt. En genomtänkt lokalstruktur ökar förutsättningarna för ett effektivt ledarskap.

För en chef på ett lager handlar mycket om att ge medarbetarna goda förutsättningar att arbeta smart. Det innebär att ta vara på företagets resurser och att utföra arbetsuppgifter kostnadseffektivt. Med en genomtänkt lokalstruktur blir såväl ledarskap som gruppdynamik lättare att hantera.

Rätt utformning av lokalen ger positiva effekter
Utgångspunkten för planeringen av lagret bör vara baserat på vad medarbetarna i fråga behöver för att utföra sina uppgifter snabbt och utan risk att skada sig. Ett exempel är att använda utdragningsenheter vid pallställ vilket kan ge högre säkerhet och bättre förutsättningar för ergonomiskt korrekt arbete. Ett annat är att se över flödena i lokalen så att medarbetare med olika roller kan utföra sitt jobb på ett smidigt sätt i förhållande till andra. Lokalen skapar helt enkelt förutsättningar för chefen att planera och fördela arbetsuppgifter. Som chef bör man se till att göra regelbundna uppföljningar för att se vad som kan förbättras ytterligare både vad gäller arbetsprocesser och fysisk utformning.

Ett lager är oftast inte bara själva lagerutrymmet. Kontor, fikarum, omklädningsrum och liknande måste också tas med i planeringen. Det kan handla om att ha gemensamma fikarum där all personal kan mötas oavsett om man jobbar på lagret, på kontoret eller i receptionen. Det skapar en bättre teamkänsla och ökar samarbetsförmågan i gruppen.

Lokaler som tydligt kommunicerar det din organisation står för påverkar också varumärket positivt. Kunder, media, samarbetspartners eller andra besökares uppfattning påverkas av hur din lokal är utformad. Viktigast av allt är hur du och dina medarbetare uppfattar er arbetsmiljö. Det kommer i sin tur locka nya talanger till just ditt företag.

Hälsningar,
Robert Hägg.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.