Läget viktigast för logistiken i Sverige

I oktober var mina kollegor Maria Björsander och Cecilia Rehler på transport- och logistikmässan Future Transport. Maria Björsander var inbjuden som talare på ett seminarium med temat ”Future transport och Sveriges bästa logistiklägen” med moderator Gösta Hultén från Intelligent Logistik.

I oktober var mina kollegor Maria Björsander och Cecilia Rehler på transport- och logistikmässan Future Transport. Maria Björsander var inbjuden som talare på ett seminarium med temat ”Future transport och Sveriges bästa logistiklägen” med moderator Gösta Hultén från Intelligent Logistik.

Ett huvudsakligt spår under seminariet var nya järnvägs- och kombiterminalsatsningar. I övrigt belystes hur befolkningsutvecklingen och nya satsningar på infrastruktur kan förändra situationen för de 25 regioner som Intelligent Logistik årligen listar som Sveriges bästa logistiklägen. I år toppar Göteborg listan och där erbjuder vi lagerlokaler vid Göteborgs hamn.

– Ett bra logistikläge kan sammanfattas med närhet till stora trafikflöden, tillgång till olika transportslag så som järnväg, bilväg, hamn och kanske även goda grannar, samt närhet till större orter eller den demografiska tyngdpunkten i området, säger Maria Björsander.

Maria Björsander på scen under seminariet på Future Transport.

Utöver läget lyfte Maria under seminariet fram vikten av moderna, flexibla logistikbyggnader som en viktig faktor för att logistiklösningen ska bli optimal. Genom att skräddarsy lager och logistikanläggning optimeras verksamheten och stora besparingar kan göras. Det kan handla om enkla saker som att en truckgång i ett lager inte behöver vara mer än tre meter bred, att färre pelare i ditt lager ger mer flexibilitet eller att tio meter till tak ger mer volym än sex meter, utan att uppta ytterligare mark. Det handlar också om bärighet i golv, rätt antal portar och att de kontorsytor som finns också anpassats efter verksamheten som bedrivs där.

Seminariet avrundades med ett panelsamtal där åhörarna fick möjlighet att få sina frågor besvarade. Många frågor handlade om tågtrafiken och möjligheten att öka denna. Det är dock svårare att säga hur, med de strukturella problem som finns. En innovativ frågeställare undrade också varför vi inte bygger mer på höjden när det kommer till logistikfastigheter. Frågeställaren såg framför sig inlastningsportar i två plan, där lastbilarna får köra upp på ramper.

Att Sveriges logistiklösningar kommer bli mer innovativa tvekar vi inte på och vi är glada över att kunna bidra till utvecklingen.

Hälsningar,
Robert Hägg

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.