Kontorsinredning som ger resultat

Ljussättning, färger, material och möblering är alla faktorer som kan bidra till ökad arbetsglädje, inspiration, effektivitet och lönsamhet. Peter Walker, arkitekt och partner på BAU, delar med sig av sina bästa tips.

Likadana bord, stolar och mattor för alla? Glöm det. I framtidens kontor kan det homogena vara ett minne blott och variation något givet. Att skapa variation i den fysiska miljön på ett kontor är lättare om det är helt eller delvis aktivitetsbaserat men även i andra kontorstyper går det att mixa olika typer av möbler, färger, ytskikt och teman.

Peter Walker

Peter Walker, arkitekt SAR/MSA och partner på BAU, poängterar att alla organisationer har mycket att vinna på att fundera över sin kontorsinredning och hur denna bör utformas för att bidra till ökad arbetsglädje, inspiration, effektivitet och lönsamhet.

1. Tematisera mer och tänk på vilket jobb som ska göras i rummet
För att stödja variationen i miljöer och möjligheterna till olikartat arbete (koncentrerad läsning, livlig och kreativ diskussion, lugnt samarbete för att lösa ett problem) kan kontoret tematiseras på olika sätt. Vi har sett kontorsmiljöer inspirerade av städer, med torg, gator, och hus med olika innehåll; likaså teatern med sina diverse scen-, samvaro- och arbetsrum. Temat kan inspirera valet av färg, material, möblering och ljusstyrka – i en varm, mörk och lite dunkel miljö kan låga, mjuka stoppmöbler och ett lågt bord bidra till ett avslappnat samtalsklimat. För snabba, kreativa diskussioner och spontana möten kan det vara bra med höga pallar och bord, eller till och med ståbord, i närheten av pennor, whiteboard och kanske även pentry för mat och dryck.

2. Sudda ut gränser mellan olika typer av rum
Den tidigare tydliga gränsdragningen mellan funktioner – ”lunchrum”, ”mötesrum”, suddas ut och det blir legitimt att använda miljöerna till det man vill. Något vi sett hos bland annat Jetshop i Ullevigatan 17-19 där det stora köket blivit en favoritplats för spontana möten.

3. Olika ljus i olika rum
Variation i kulör, ljusmiljö (stark eller svagare belysning, varmt eller kallt ljus) bidrar starkt till både fysiskt och psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen.

4. Variation stimulerar kreativitet
Miljöer med större variation än det homogena klassiska kontorslandskapet kan påverka kreativitet och energi bara genom att man upplever olika miljöer på väg mellan arbetsplatsen och kaffestationen – man blir mer alert och stimulerad på jobbet. Det säger sig självt att medarbetare som blir pigga och glada av att komma till arbetsplatsen, och som kan komma in i sin ”zon”, eller optimerad arbetsmiljö för dagens uppgift, troligtvis blir mer produktiva och lönsamma för ett företag eller organisation.
Interior of office, at Alberga Business Park
Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.