Kontoret som hemmahamn

Arbete kommer i framtiden att ske både innanför och utanför kontorets väggar. Det tror forskaren Christina Bodin Danielsson som jag passade på att diskutera med idag. Christina är arkitekt vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och är specialiserad på kontorsmiljöer och hur de påverkar medarbetare och organisationer. Hon är även forskare vid KTH och Stressforskningsinstitutet på Stockholms Universitet. Hon har bland annat studerat hur valet av kontorstyp påverkar anställdas hälsostatus och deras upplevelse av stress samt även kontorets påverkan på arbetstillfredsställelse liksom trivsel med den fysiska arbetsmiljön.

Arbete kommer i framtiden att ske både innanför och utanför kontorets väggar. Det tror forskaren Christina Bodin Danielsson som jag passade på att diskutera med idag. Christina är arkitekt vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och är specialiserad på kontorsmiljöer och hur de påverkar medarbetare och organisationer. Hon är även forskare vid KTH och Stressforskningsinstitutet på Stockholms Universitet. Hon har bland annat studerat hur valet av kontorstyp påverkar anställdas hälsostatus och deras upplevelse av stress samt även kontorets påverkan på arbetstillfredsställelse liksom trivsel med den fysiska arbetsmiljön.

Christinas forskningsområde är tvärvetenskapligt vilket innebär att forskningen har sin utgångspunkt i arkitekturen men att den sträcker sig till ämnesområden såsom miljöpsykologi, arbetspsykologi, stressmedicin och organisationsteori. Hon har bland annat undersökt vilka stressrelaterade faktorer som uppkommer i kontorsmiljöer och hur man kan hantera dessa.

– Det handlar om att ge medarbetarna möjlighet till personlig kontroll. Det innebär bland annat möjlighet till att välja när man vill ha stimulans eller ej. Stimulans kan exempelvis innebära ljud eller interaktion med andra människor. Oönskad stimuli är stress. Det kan man påverka med arkitekturen i form av genomtänkt planlösning och bra materialval, säger Christina.

Många har åsikter kring öppna planlösningar. Enligt Christina vet vi genom forskningen att öppna planlösningar ger överblick och troligen också är kopplade till hur sammanhållningen fungerar i en organisation. Öppna planlösningar är dock förenade med stressorer så som problem med ljud och ökad risk för något som kallas ”crowding”. Det senare handlar om upplevelsen av trängsel och är inte samma sak som densitet, även om det förstås är relaterat till det. Öppna planlösningar är även förknippade med ljudproblem, vilket har en negativ inverkan på kognitivförmåga, det vill säga våra tankeprocesser och hur vi utför vårt arbete. Men det är viktigt att poängtera att en öppen planlösning enbart är en övergripande beskrivning av hur ett kontorslandskap kan utformas. Idag finns öppna kontorstyper som erbjuder öppna ytor kombinerat med till exempel resursrum eller tysta avdelningar.

– Det är viktigt att utvärdera vilken typ av kontorslandskap som är lämpligt för ett visst företag. Det gör man utifrån hur företagets verksamhet ser ut och utifrån vilket arbetssätt som tillämpas i organisationen, säger Christina som tror att kontoret även i framtiden kommer ha stor betydelse i arbetslivet.
– Vi behöver kontoret eftersom vi alltid kommer att behöva en hemmahamn att gå till. En plats där organisationen kan inspirera och påverka medarbetarna och där medarbetarna är säkra på att möta varandra, säger Christina.

Därför tycker jag att det är viktigt att morgondagens arbetsmiljöer, oavsett om det handlar om ett kontor, en butik eller ett lager, anpassas utifrån de förändrade behov som präglar arbetslivet idag. Vi på NCC hjälper våra kunder med just detta genom att använda resultaten från forskning, trendspaningar och såklart intervjuer med tidigare kunder.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.